Banbury Nedir1

Banbury Nedir? Banbury Ne Demek?

Banbury Nedir? Bambury, özellikle plastik ve kauçuk sanayisinin temel makinelerinden biridir. Hammadde tanklarından veya bölümlerinden, hortumu yardımıyla aldığı hammaddeyi, üretilecek mamulün tipine göre değişik sıcaklık ve basınçlarda, mikserlerde karıştırılabilecek duruma getirir.Kauçuk formülünü oluşturan dolgu malzemeleri, çeşitli kimyasal maddeler, kauçuk ve kauçuk yağları, hammadde tedarik hortumlarıyla, bambury silindirine çekilir.

Banbury Nedir?

Burada üretilecek kauçuklu ürünün tipine basınç ve sıcaklıklarda, işlenebilecek yarı mamul hamur oluşturulur. Impasto denilen bu hamur, tüm kimyasal maddelerin hamur yüzeyine eşit dağılması için, daha sonraki aşamalarda blenderlerde homojen hala getirilecektir.

Banbury mikserde işleme tabi tutulacak karışım 4 ana grupta toplanır;

 • Karbon Siyahı ve Beyaz Dolgular
 • Çeşitli karbon siyahı türleri (FEF, HAF ve benzeri)
 • Farklı mikronize yapıda Kalsit ve benzeri beyaz dolgu maddeleri
 • Yağlar
 • Aromatik ,Parafanik ve benzeri yağ türleri
 • Kauçuk ve Polimer girdiler
 • Doğal kauçuk, Bütadien kauçuk,kloropen kauçuk,Nitril kauçuk ve benzeri kauçuklarla Polimer esaslı malzemeler

Kimyasal Girdiler (Mikro Girdiler)

 • Proses kolaylaştırıcılar
 • Aktivatörler
 • Pişiriciler
 • Geciktiriciler
 • Boyalar,koku vericiler,şişiriciler
 • Hızlandırıcılar
 • Yumuşatıcılar
 • Dolgu maddeleri
 • Yaşlanma önleyiciler

Kauçuk hamuru hammadde dozaj otomasyonumuz temel olarak reçete bazlı ve batch tarzı çalışan bir dozaj sistemi olmasına karşın banbury mikser karışım prosesi için kendi içinde özelleşmiş bir reçete alt yapısı vardır,

Reçete hazırlama aşamasında, ana reçete hazırlama tablosuna 4 hammade grubundaki malzemelerin tamamı istenilen miktarlarıda belirtilerek yazılır, Recete kayıt edildiğinde, sistem ana reçete yapısını farklı bir veri tabanına saklar ve sonrasında reçeteyi parçalayarak ve değiştirerek üretime uygun hale getirir.

Banbury Mikserler İçin Hammadde Dozajlama Otomasyonu

Sistemin reçeteyi parçalaması değişim olayı şu şekilde gerçekleşir; ilk üç grubtaki (Karbon siyahı,Yağlar,Kauçuk-Polimer girdiler) reçete verileri aynen değişmeden üretim reçetesi kayıt alanına aktarılır, dördüncü grubtaki kimyasal girdiler dedigimiz mikro girdiler isimli hammadde grubu ana reçeteden değişime uğrayarak ve parçalanarak farklı grublara ayrılır ve ondan sonra üretim reçetesi kayıt alanında ilk üç gruptaki hammaddelerin devamına eklenir, bunun böyle olmasının sebebi mikro girdi dediğimiz bu kimyasal hammaddelerin sayısının oldukça fazla olması(yaklaşık100 farklı malzeme) ve bu malzemelerin banbury mikser karışımından önceki bir zamanda dozajlarının yapılmasının gerekliliğidir. Bu gereklilik için mikro girdi malzemeler için ayrı bir üretim alanı kurulur ve bu malzemeler burada dozajlanarak paketlenir, her pakete ana reçeteyle eşleseçek kodlar verilir, tüm bu işlemler otomatik yapılır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …