Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Bağ Nedir

Bağ Nedir

Bağ Nedir

Bağ, üzüm bitkisi yetiştirilen bahçe Üzüm bitkisine asma denir. Asma soğuk iklimleri, killi, ağır ve su tutan toprakları sevmez. Memleketimizde, bu gibi yerler haricinde, hemen hemen her tarafta bağcılık yapılmaktadır. En çok, Ege ve Marmara bölgelerinde yaygındır. Ayrıca gaziantep, Kahramanmaraş, nevşehir, hatay, elazığ, erzincan, Amasya, tokat, ankara ve diyarbakır gibi Türkiyenin muhtelif illerinde yaklaşık 590.000 bağ asma ağacı ziraatı yapılmaktadır. Bunlardan yıllık üzüm istihsalimiz ortalama 3.350.000 ton kadardır

Üretimi Asma en çok, çelikle üretilir. Bu iş için kış mevsiminde, üçer gözlü, pişkin, takriben bir santim kalınlığında ve oldukça kısa boğumlu, bir yıllık ve 25-30 cm uzunluğunda bulunan dallar, birer boğum noktasının tam alt tarafından olmak üzere kesilir. Bunlardan 25-30 tanesi bir araya getirilerek demet yapılır. Kışın bu demetler, 15-20 cm kalınlığında gübre veya saman, en üst kısmı da 10 cm toprakla örtülerek hendeklenir. ilkbaharda bu çelikler, hazırlanan parsellere, 15er cm aralıkla ilk gözün hizası toprağa gelecek şekilde dikilir. Sulama ve çapalamaya önem verilir. Ertesi yıl, iyice köklenmiş olan çelikler, asıl bağ yerine dikilirler.

Asma, daldırma usulü ile çoğaltıldığında, uzun bir dalın ucu, toprağa 8-10 cm derinliğinde dikilerek köklendirilir Bağcılıkta toprağın işlenmesi çok önemlidir. iyi işlenmiş bir toprakta, verimlilik çoğalır ve kalitesi yüksek mahsul alınır. toprak tek beygirle çekilen pullukla 15-18 santimetreye kadar işlenir

Pullukla işlemede, pulluk asmanın pek dibine sokulmadığı için, asma dipleri ayrıca bir el aletiyle işlenmelidir. Toprak işlenirken, köklere zarar vermemeye dikkat etmelidir. Gübrelemek için iyice çürümüş ve yanmış çiftlik gübresi, yeşil Gübre ve kimyevi gübreler kullanılır. Toprağın kuvvet durumuna göre değişmekle birlikte genel olarak, dönüme 1,5 ton çiftlik gübresi ve buna ilaveten, yeteri miktarda potaslı ve fosforlu suni gübreler kullanılır

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …