Babek

Babek

Babek? Babek Kimdir? Babek Hakkında?

Babek Kimdir, Babek Abbasi idaresine karşı isyan eden Azerbaycan taraflarındaki Hurremilerin reisi. Azerbaycanda doğmuş olup, doğum tarihi bilinmemektedir. Mecusi bir ailenin çocuğudur. Mejdek tarafından ortaya konan komünist fikirlerini savunan Hurremiye fırkasının reisi oldu. 816 yılında Bizanslıların kışkırtması ile Abbasi Devletine isyan etti

Bizanslılarla harp halinde olan Halife Memun, Babek ile meşgul olamadı. Bunu fırsat bilen Babek, Abbasi Halifesi Memuna düşman olan Ermenileri de toplayarak Azerbaycana hakim oldu. Böylece Abbasi Devletinin en önemli meselesi haline gelen Babek isyanı Halife Memunun vefatından 833 sonra yerine geçen Mutasım zamanında da olmak üzere 20 sene sürdü. Babekin nüfuzu Fars ve isfehan şehirlerine kadar yayıldı

Halife Mutasım, meşhur Türk komutan Afşini, Babek isyanını bastırmakla vazifelendirdi. Afşin, Hurremiler ile iki yıl savaştı. Nihayet 836da el-Bazzda Babek ve taraftarlarını büyük bir bozguna uğrattı. Babek yakalanarak Samarraya getirildi ve idam edildi 838 H. 222.

Babekiyye veya Hurremiye diye bilinen bu fırkanın temel görüşleri Mecusiliğin kurucusu Mejdekin fikirlerinin aynısıdır.

Tenasühe ruhların nakli ve Babekin peygamber hatta ilah olduğuna inananları vardı. Bütün haramları mübah sayarlar. Kadın erkek içkili eğlenceler tertip ederek, her şey herkesin malıdır, zevceleri değiştirmek helaldir, herkesin malları ve yaşayışları eşittir, şahsi tasarruf yoktur, bütün insanlar eşit ve her şeyde ortaktırlar, zenginler mallarını fakirlere vermelidir, derlerdi.

Büyük servetler biriktiren Babek, El-Bazz şehrinde pekçok kadın ile içki ve çalgı alemleri yapardı. Çok zalim olup, yirmi senede öldürdüğü Müslüman sayısı iki yüz elli bini aşmıştır.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …