Ana Sayfa / Tarih / Aydın Tarihi

Aydın Tarihi

Aydın Tarihi

Aydının tarihi oldukça eskidir. M.Ö. 3000 ve 2000 yılları arasında Orta asya asıllı ilk Oğuz Türkleri Ege adaları, Makedonya, Mora Yarımadası ve Anadolu'nun Ege sahillerine, bu arada aydına da geldiler. Nitekim 11. asırda gelen Oğuz Türkleri Aydın'ı ele geçirdiklerinde türkçe konuşan, bazı Türk örf ve adetlerini devam ettiren, fakat Hıristiyanlaşmış Oğuz Türkleri ile karşılaştıklarında çok şaşırdılar. zamanla bunların mühim kısmı müslüman oldu. aydın, gibi Ege adalarının ilk sakinleri de daha sonra benliklerini kaybeden Orta Asya asıllı Türklerdir. Aydın kalesini ilk olarak Argoslar kurdular

anadoluda ilk siyasi birliği kuran hitit imparatorluğu aydını ele geçirdi. Burası, hititler zamanında M.Ö. 2500 senelerinde çok gelişti. Daha sonra sırasıyla Frikya Krallığı, Lidya Krallığı, Persler, Makedonya Kralı Büyük iskender tarafından ele geçirildi M.Ö.333. Şehir, iskender'in ölümünden sonra Şelevkoslar Asya imparatorluğu Bergama Krallığı ve M.Ö. 130 senesinde Roma imparatorluğunun eline geçti. M.S. 395'te Roma imparatorluğu bölününce, aydın, Doğu Roma imparatorluğunun payına düştü.

Daha sonra Kutalmışoğlu Birinci Süleyman Şah, aydını, fethetti. Fakat bir müddet sonra haçlı seferlerinden faydalanan Bizanslılar, şehri tekrar geri aldı. Selçuklu uç beylerinden Menteş Bey, 1280'de Aydın'ı tekrar fethederek, Sasa Beye verdi. Aydınoğlu Mehmed Bey 1310'da Aydın'ı Sasa Beyden geri aldı.

izmir ve Aydın, Aydınoğulları Aydın TürkmenBeyliğinde bulunuyordu. Başşehirleri Ödemiş yakınındaki Birgi idi. 1335'e kadar ilhanlılara tabi olarak varlıklarını sürdürdüler. ilhanlıların zayıflamasından istifade ederek bağımsızlıklarını kazandılar. Birinci Murad han zamanında Osmanlı hakimiyetine girdiler. 1390 senesinde Sultan Yıldırım Bayezid Han zamanında Osmanlı devletine katıldılar. 1402 ankara Savaşından sonra Aydınoğlu Cüneyd yeniden bağımsızlık peşinde koştu. Fakat 1426'da öldürülünce bu teşebbüs de sona erdi. aydında, Selçuklu devri 1186-1300, Aydınoğulları 1300-1426 ve Osmanlı devri 1426-1922 tarihleri arasındadır.

Aydın, Osmanlı devrinde, merkezi kütahya da bulunan Anadolu beylerbeyliğinin eyaletinin 14 sancağından vilayetinden biriydi. 1811'de eyalet merkezi, 1830'da tekrar sancak oldu. Birinci dünya Harbini müteakip 27 mayıs 1919'da Yunan ordu su Aydın'ı işgal etti. Mert ve kahraman yöre halkı 57. fırkaya katılarak Yunan kuvvetlerini 30 haziran 1919'da aydından çıkardılar. Takviye alan Yunan kuvvetleri yeniden saldırarak 4 temmuz 1919'da şehri tekrar işgal etti. 7 eylül 1922'de işgalden kurtuldu. Yunanlılar kaçarken Aydın'ı tamamen yakıp yıktılar

Ayrıca kontrol et

Körfez Savaşı

Körfez Savaşı ABD öncülüğünde, ingiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır gibi 28 devletin askeri koalisyonuyla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir