Avukat Nedir

Avukat Nedir

Avukat Ne Demektir? Avukat Nedir Kısaca? Avukat Ne Demek? Avukat Nedir? Avukat Hakkında Bilgi?

Avukat Ne Demek, Kanunların tam olarak tatbikinde, haklı ile haksızın ayırt edilmesinde, mahkemelerde başkalarının hakkını arama ve korumada, dolayısıyla adaletin tecellisinde bir nevi amme hizmeti gören ve bunu kendisine meslek edinen ve kanunun icabettirdiği şartlara haiz kimse.

Önce Eski Yunanda, sonra Romada mahkemeye düşenlerin akraba ve arkadaşlarına, onları yargı organı önünde savunma imkanı verildi. ilk olarak 1274 te Fransada avukatlık yemini tatbik edildi

Türkiyede avukatlık, başlangıçta dava vekilliği şeklinde görülmüştür. Dava vekilliği yüz yıl önce, hükumete vekalet şeklinde başlamış, ancak usul hükümlerinin kabulü, davalarda tarafları temsil edenlerin hukuki bilgiye sahip olmaları mecburiyetini doğurunca, meslek haline geldi ve muhamat adıyla anıldı. Dava vekillerine de muhami denildi

Dava vekillerinin durumu l8 Şevval 1292 tarihli nizamname ile düzenlendi. 3499 sayılı kanun ve daha sonra 1969 yılında kabul edilen ll36 sayılı Avukatlık Kanunu, avukatların ve dava vekillerinin durumunu açıklığa kavuşturdu

En az üç avukat, ve dava vekili bulunmayan yerlerde, baroda tutulan özel listeye yazılmış ve en az 10 sene mahkemelerde, savcılık ve icra dairelerinde katiplik yapmış olan dava takipçileri davada vekil olabilirler. Dava vekilliği kaldırılmıştır, ancak 1 Aralık 1939 tarihinde dava vekaleti ruhsatına sahip olanlar devam edebilmektedir

Avukatlık mesleği, barolara kayıtlı ve belli vasıfları haiz kimselerin yapabileceği ve kamu hizmeti niteliğinde serbest bir meslektir. Avukat olabilmek için, Hukuk Fakültesi mezunu, barolara kayıtlı, bir sene staj yapmış olmak ve kamu hizmetlerinden yasaklanmamış bulunmak gerekir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …