Avrupa Tediye Birliği Nedir

Avrupa Tediye Birliği Nedir

Bir Avrupa devletinin, öbürüne ödemesini güçleştiren engelleri kaldırarak Avrupa ticaretini geliştirmek amacı ile Avrupa iktisadi işbirliği Teşkilatı tarafından 1950 Temmuzunda kurulan teşkilat. Anlaşma hükümlerine göre, Avrupadaki paralar birbirlerine (dolar hariç) serbestçe çevrilecek, para değişimi hususlarında güçlüklere uğramış olan üye devletlere kısa vadelerle kredi sağlayan Clering sistemi kurulacaktır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …