Avrupa Para Birimi

Avrupa Para Birimi

Avrupa Ekonomik Topluluğuna Aet üye ülkelerin ortak olarak kullandıkları para birimi. Buna Ecu denilmektedir. ingilizce Europeon Cuurrency Uinitin kısaltılmışşeklidir. 13 Mart 1979 da yürürlüğe giren Avrupa Para Sisteminin temel unsuru Ecudur

1 Ecunun değeri 9 Aet ülkesi paralarının sabit tutarlarının toplamıdır. Bu sabit tutarlar her üye ülke parası için bir ağırlık katsayısının tespit edilmesi neticesinde elde edilir. Her ülkenin parasının ağırlık katsayısı ise değişmez ekonomik ölçülere göre tesbit edilmektedir. Bu ölçüler üye ülkelerin gayri safi milli hasılaları, topluluk içindeki ticaret payları, kısa süreli para destekleme sistemi içindeki paylarıdır.

Kısaca ekonomik ölçülere dayanan ağırlıklı para tutarlarının toplamı Ecunun değerini belirlemektedir. Üye ülkelerin paralarının Ecu içindeki ağırlıklarını gösteren bu tutarlar sabit olmakla beraber her beş yılda bir veya paralardan herhangi birinin efektif döviz kurunda % 25 nisbetinde bir değişme olduğu zaman talep üzerine yeniden gözden geçirilir. Bu konuda bir değişikliğin yapılabilmesi için bütün üye ülkelerin onayı gerekmektedir

Ecu kambiyo kurları mekanizmasında bir ortak payda, sapmaları belirlemeye yarayan bir gösterge, bütün müdahale ve kredi işlemleri için bir referans ve Aet para otoriteleri arasında bir ödeme vasıtası olarak iş görür

Aet üyesi ülkelerden herbirinin parasıyla Ecu arasındaki orana Merkezi Kur adı verilir. Merkezi kurlar Avrupa paralarının kendi aralarındaki pariteleri % 2,25lik bir dalgalanma marjıyla belirtir. Avrupa paraları arasında bir istikrar unsuru olan Ecunun ihdas edilmesiyle uzun vadede telafi meblağlarının ödenmesine gerek kalmayacağı düşünülmektedir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …