Avlu Nedir

Avlu Nedir? Avlu Ne Demek? Avlu Ne Demek Kısaca?

Avlu Nedir? Avlu, yapıların orta kısmında bulunan, tercihe göre üstü açık ya da kapalı olan geniş bölümdür. Mimarlıkta atriyum olarak da adlandırılır. Türk mimarisinde avlular genelde üstü açık şekilde bırakılır. Eve giriş kapısı avluya açılır. Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da görülen avlu geleneği genellikle önemli kişilerin evlerinde görülür. Birçok avluda süs havuzu bulunur.

Avlu Nedir?

Avlular çocukların oyunlar oynadığı, yaz günlerinde yemeklerin yendiği, eğlencelerin düzenlediği yerlerdir. Törenler avluda düzenlenir, dinî bayramlarda kurban, avluda kesilir. Avrupa mimarlığında avluların üzerinin cam ile kapatıldığı da olur.

Avlu terimi sadece evler için değil, fabrika ve alışveriş merkezlerindeki orta boşluklar için de kullanılır. Bu tür alanlarda merdivenler, asansörler, ana giriş kapısı avluya açılır.

Cami Avluları

Camilerde bir dış avlu (harim), bir de iç avlu (harem) yapılır. Dış avlu, camiyi mahalle yapılarından yüksek duvarla ayırır. Bu duvarlar demir parmaklıklı pencereler ve birkaç yerde kapılardan oluşur. Bazı kapılar dar ve zincirlidir. Zeminin eğimli olduğu yerlerde avluya merdivenle çıkılır. Süleymaniye Camii örneğindeki gibi dış avlunun taçkapısı anıtsaldır. Yenicami gibi örneklerde ise şehrin zamanla genişlemesi yüzünden dış avlu kaldırılmıştır. Genellikle bu dış avlularda yaşlı ağaçlar vardır. Dış avlu zemini topraktır.

İç avlu ise, cami binasına bitişik, etrafı kemerli kubbeli revaklarla çevrili, ortasında şadırvan bulunan mekandır. İç avlunun bir taçkapısı (portal) ve yan kapıları vardır. Döşemesi, mermerdir. Revakların duvarlarında iki sıra pencere bulunur, alt sıra kapaklıdır üst sıra sabit alçı revzendir.

Avlu Ne Demek?

Yapıların çevresinde, önünde, arkasında ya da yanlarında bulunan, bir yapının tamamlayıcısı konumundaki bölümdür. Avlu, mimarlıkta ise “atriyum” olarak adlandırılır. Avlular “iç avlu” veya “dış avlu” olarak iki şekilde olabilir.

Üstü açık ve çevresi duvarla, çitle çevrilidir. Ya da birbirine bitişik ve kapalı bir bütün oluşturan bir yapı topluluğunun ortasında kalan üstü açık alandır.

Günümüzde avlular sadece ev için değil, fabrika ve alışveriş merkezlerindeki orta boşluklar için de kullanılır. Bu tür alanlarda merdivenler, asansörler, ana giriş kapıları avluya açılır.

Türk Mimarisinde Avlular

Türk mimarî uygulamalarında avlular genellikle üstü açık olarak kullanılmaktadır.
Geleneksel Türk evlerinde, dışarıdan eve giriş kapısı avluya açılır.
Avlularda şadırvan, süs havuzu bulunur.
Türk geleneğinde avlular ailenin bir arada yemek yediği, sohbet ettiği, bayramlarda toplanılan alanlar olarak kullanılır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …