Attila

Attila Kimdir

Attila? Attila Kimdir? Attila Hayatı? Attilanın Hayatı?

Attila Kimdir, Attila Beşinci asırda Avrupada yaşamış Hun hükamdarı. 395 yılında bugünkü Macaristanda doğdu. Babası Avrupa Hun Devletinin kurucusu olan Muncuktur. Çocukluğu ve gençliğinin bir kısmı barış rehinesi olarak Romada geçti. Amcası Ruganın ölümü üzerine 434 ağabeyi Bleda ile birlikte doğuda Hazar Denizi kıyılarından batıda Alpler ve Baltık Denizine kadar uzanan bir imparatorluğun başına geçti

Kurnaz bir savaşçıydı, hileyi çok severdi. Acımasız ve çok gururluydu. Bir takım göçebe kavimleri, Türkleri, Moğolları, Rusya ve Avrupanın diğer kavimlerini çevresinde toplayarak büyük bir savaş devleti kurdu. Dünyanın tek hakimi olmak istiyordu. ilk iş olarak imparatorluğun batı bölümünü idare eden ağabeyi Bledayı öldürdü 445. Merkezi Macaristan olmak üzere, Orta ve Güney Avrupa

üzerinde çok geniş bir alana yayıldı. Tasarladığı Dünya imparatorluğunu kurmak için, Bizansa Doğu Roma saldırdı. 451 yılında yarım milyonluk ordusuyla italyaya yürüdü. Paniğe kapılan bütün Avrupa birleşti. Yapılan savaştan kesin bir netice alınamadı. Ertesi yıl birçok şehri ele geçirip, Romaya yöneldi. Papanın ricaları ve ordusunun salgın hastalıklar yüzünden bitkin düşmesi üzerine Romayı istiladan vazgeçti. Haraca bağlayarak geri döndü.

ildiko isminde bir kadınla evlendiği gece içtiği içki yüzünden şüpheli bir şekilde öldü 453. Ölümünden hemen sonra koca imparatorluk dağıldı.

Hükümdarlığı sırasında bütün Avrupaya korku ve dehşet salmıştır. Avrupalılar kendisine Allahın gazabı derlerdi. Ömrü savaşmakla geçen Attila Avrupalı milletlerin efsanelerinde barbar, zalim, acımasız ve çirkin biri olarak yer almıştır

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …