Astıran Hanlığı

Astıran Hanlığı

Altınordu Devletinin parçalanmasıyla idil Nehrinin, Hazar Denizine döküldüğü yerdeki Astırahan Astrahan, Ejderhan, Astragan şehri ve çevresinde kurulan Türk hanlığı. Altınordu Hanı Küçük Muhammedin torunu Mahmud oğlu Kasım Han tarafından 1466 da kuruldu

Astırahan Hanlığının merkezi Astırahan şehri, en mühim ticaret yolu üzerindeydi. Zengin devletler ile göçebe kabileler buraya ticarete geldiğinden çok zenginleşmişti. Zenginliği yüzünden devamlı saldırılara maruz kalan Astırahan Hanlığında ahalinin büyük bir kısmı kendi beylerine bağlı ve göçebe hayatı yaşadıkları için merkezi hükumete olan bağlılık zayıflıyordu. Bu sebepten içte istikrar sağlanamadı ve hanlık uzun yaşamadı.

Kasım Han 1466-1490 ile, kardeşi Abdülkerim Han 1490- 1504 devirlerinde Altınordu ve Rusya devletleriyle ittifak kurulduğundan sakin bir hayat yaşandı. 150 2de Altınordu Devleti yıkılınca, Kırım Hanlığı ve Nogaylar Astırahanı kendi topraklarına katmak için harekete geçtiler. 1525 yılına kadar

devam eden mücadeleler ve sık sık hanların değişmesi hanlığı yıprattı. Hüseyin Han, 1523 te Kırım Hanlığı ile anlaşma sağladı ise de, doğuda genişleme siyaseti güden Rusların baskılarına maruz kaldı. Astırahanın Rusların eline geçmesi ihtimaline karşı Kırım Hanlığı bu ülkeye tekrar saldırılarda bulundu

1549 da Astırahana giren Sahibgiray Han, şehri tahrib ettiği gibi pek çok ahali ile birlikte Yağmurcu Hanı da esir aldı. Yağmurcu Han ancak Osmanlı Devletinin müdahalesi ile esaretten kurtularak, tekrar hanlığına kavuşabildi.

Kırım, Kazan ve Astırahan Hanlıklarının aralarındaki mücadeleler, Rusların işine yaradı. 1552 de Kazan Hanlığını ortadan kaldıran Rus çarı Dördüncü ivan, ardından Astırahana bir ordu göndererek hanlığı kendine bağladı. 1554 te Rusların tahta çıkardığı Derviş Ali Han, 1556da yine Ruslar yüzünden tahtını bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Çünkü Ruslar, ani bir baskınla Astırahanı tamamen ele geçirerek hanlığına son verdiler.

Astırahan Hanları
Kasım bin Muhammed bin Küçük Muhammed…1466-1480
Abdülkerim Kasımın biraderi…1480-1509
Hüseyin bin Canibek bin Mahmud Han…1509-1532
Ak Kübek bin Murtaza bin Ahmed…1532-1533
Abdurrahman bin Abdülkerim…1533-1537
Derviş Ali bin Şeyh Hayder bin Şeyh Ahmed…1537-1539
Yağmurca bin Berdibek bin Murtaza…1539-1554
Derviş Ali 2. defa…1554-1556

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …