Astatin Nedir

Astatin Nedir

Halojenler sınıfından bir element. Peryodik cetvelin 7A grubunda bulunur. Elektron dizilişi (Xe) 4f145d106s26p5 tir. Bileşiklerinde -1, +1, +5 ve +7 değerliklerini alabilir. At sembolüyle gösterilen Astatinin atom numarası 85, atom ağırlığı ise 210 dur. Astatin

tabiatta radyoaktif bozunma sıraları içerisinde çok az oranda bulunur. Yakın zamana kadar bu elementin var olması gerektiği kabul edildiğinden Eka-iyod olarak adlandırılmaktaydı. Astatin, elementel halde iken At 2 molekülleri halinde bulunmaktadır. iyod kadar olmamakla beraber uçuculuk özelliği vardır. Normal şartlarda katı bir maddedir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …