Askeri Mahkemeler Nedir

Askeri Mahkemeler Nedir

Alm. Militar gericht Fr. Tribunal Militaire, ing. Military court. Asker kişilerin, askeri suçları ile, bunların asker kişiler aleyhine veya askeri yerlerde yahut askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili işledikleri suçları, kanunda gösterilen görevlerini ifa ettikleri sırada veya kanunda gösterilen askeri mahallerde askerlere karşı işledikleri suçlara bakmakla görevli mahkemeler. Tümen, kolordu, ordu, kara, deniz ve

hava kuvvetleri komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı katında Milli Savunma Bakanlığınca kurulur. iki askeri hakim ve bir subay üyeden meydana gelir. Her askeri mahkemede bir askeri savcı

ile yeteri kadar askeri savcı yardımcısı bulunur Askeri Disiplin Mahkemesi Asker kişilerin disiplin suçlarına ait davalara bakan mahkeme. Alay,

tümen, kolordu, Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz, Hava, Kara Kuvvetleri Komutanlıkları ile Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve Genel Kurmay Başkanlığında kurulur. Bir başkan, iki üye olmak

üzere üç subaydan meydana gelir. Askeri Yargıtay Askeri mahkemelerde verilen karar ve hükümlerin son inceleme makamı. Ayrıca asker kişilerin yasa ile belirlenen bazı davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Askeri Yüksek idare Mahkemesi Asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmet ile ilgili idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların ilk ve son derece mahkemesi olarak yargı denetimini ve yasalarla belirlenen diğer görevlerini yapan, bağımsız yüksek bir mahkeme. Buna Askeri Danıştay da denir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …