Ardahan Tarihi

Ardahan Tarihi

ardahan, Türkiyenin kuzeydoğu kesiminde Ardahan ilinin merkezi olan şehirdir. coğrafi olarak erzurum kars Bölümünde yer almaktadır. 27 Mayıs 1992 tarihinde Kars ilinden ayrılarak Türkiye'nin 75. ili olmuştur. Beş ilçe, dokuz belde ve 239 köyden oluşur. Kentin nufu su aklaşık 60.000'dir 2002

M.Ö. 680 yılarında Kafkaslar kuzeyinden gelen altıgöçebe iskitler Ardahan bölgesini Van Urartu imparatorluğu'ndan aldılar Sakaların Gogarlı, Taoklu, Cavaklı boylarının bu bölgede yerleştikleri bilinmektedir.

Sakalar'ın bölgedeki 500 yıllık hakimiyetinden sonra arkasından iranlan gelen Part Arsaklı 600 yıl bölgedeki hakimiyetlerini sürdürmüşlerdir. M.Ö. 150-M.S 430 Makedonyalı iskender çağında da olmak suretiyle, 1068'de Alparslan'ın Selçuklu bölgesine kattığı bu bölgede uzun yıllar Kuman ve Peçenek Türklerinin yaşadıkları bilinmektedir.

1124 yılında Kafkaslar kuzeyinden gelen Ortodoks Kıpçak Türkleri'nin yerleşme yeri olmuş ve ilhanlılar çağında 1267 yılında Kıpçaklar Ardahan Ahıska artvin kesiminde Atabek adlı bir sülale kurarak, 1479'da istanbul'a tabi olmuş ve Osmanlı Devleti ordularının 1578 yılında Ahıska'yı fetihlerine kadar hüküm sürmüşlerdir.

ilçeler Çıldır Damal Göle Hanak Posof Ardahan

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …