Arazi Nedir

Arazi Nedir? Arazi Nedir Kısaca Anlamı?

Arazi Nedir? islam’in çikişindan bu yana, değişik dönemlerde araziler için farkli uygulamalar görülmüş ve bunlar hukuki statülerine göre çeşitli isimler almiştir. Mülk, miri, haraç, öşür, vakif, metrük, mevat (ölü) arazi, bunlar arasindadir. Yine miri arazinin kullanim şekillerinden olan timar, zeamet ve has daha sonraki devirlerin arazi çeşitlerindendir. islam’da arazi uygulamasinin menşe ve delillerine göz attiktan sonra bu arazi çeşitlerini açiklayacağiz. Bir belde arazilerinin statüsü, başlangiçta fethedilme şekline göre belirlenir.

Arazi Nedir? Arazi Ne Demek?

Üzerinde yerleşim yeri bulunmayan, yatay veya düşey sınırlara sahip boş kara parçasına “arazi” denir. Bir başka deyişle araziler, insan eliyle yapılmış yollar veya yerleşim alanları dışında kalan toprak bölümlerdir.

Arazinin sınırları tepeler, dağlar, yollar, dereler, duvarlar, ağaçlıklar yolu veya işaretlerle belirlenir.

Arazi Ne Zaman Arsa Niteliği Kazanır?

Arazi, bağlı bulunduğu belediyenin imar müdürlüğü tarafından imar uygulaması alanına dahil edilirse arazi arsa niteliği kazanır.

Emlak vergisi Kanunu’nun 12. maddesine göre her arsa bir arazidir, ancak her arazi arsa değildir. Parsellenmemiş arazi ve arazi parçaları arsa sayılır. Ancak, bu yerlerdeki arazi ve arazi parçaları zirai faaliyette kullanıldıkları takdirde arsa sayılmaz.

Arazi Nedir? Arazi Çeşitleri Nelerdir?

Arazi Çeşitleri NelerdirAraziler Mülkiyet Şekline Göre Üç Ayrı Şekildedir:

  • 1. Hazine arazileri
    2. Şahıs arazileri
    3. Köy, otlak ve mera arazileri

devlete ait olan ve kamu yararı için kullanılabilen Hazine arazilerin istisnai olarak karşılaşılabilecek bazı durumlarda zilyetlik hakkı bir kişide bulunabilir. Şahız arazileri ise, kişi veya kişiler üzerine tapulu olurlar. Bu tip arazilerin kullanım hakkı da tapu sahibine aittir. Köy, otlak ve mera arazileri ise arazinin sınırları içinde yer aldığı köyün ortak malı ve kullanım alanıdır. Parsellenmesi veya satılması söz konusu değildir.

Arazilerin kullanımı, devredilmesi gibi konularda tapuda kayıtlı sahiplerinin hakları “arazi hukuku” kapsamında değerlendirilmektedir.

Arazi Toplulaştırması Ne Demektir?

Arazi toplulaştırması denildiğinde, tarım işlerinde kullanılmayan yahut kullanılsa dahi buradan verim elde edilemeyen, tarıma uygun olmayan arazilerin birden fazla çiftçiye ya da kişiye ait olan arazilerin toplu hale getirilmesidir. Aynı zamanda buraların verimli hale getirilmesini sağlayarak, detaylı ve çok iyi ölçümlerle bir araya toplanması ve yeniden düzenlenmesine denilmektedir.

Bu uygulama daha çok gelişmiş ülkelerde görülür. Buradaki asıl amaç ise bu toprakların mutlak surette verimli hale getirilmesidir. En önemlisi ise arazi toplulaştırılması yapılırken mutlaka çok ince detaylar incelenerek ve alanında uzman kişiler tarafınca yapılmasıdır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …