Anjiyografi Nedir

Anjiyografi Nedir

Anjiyografi Nedir? Anjiyografi Ne Demek? Anjiyografi Nedir Kısaca? Anjiyografi Ne Demektir? Anjiyografi Hakkında?

Anjiyografi Nedir, Damar içine x ışınlarını geçirmeyen bir madde şırınga edildikten sonra damarların filminin alınması, anjiyo Damarların X ışınları kullanılarak incelenmesi ve filminin çekilmesi. Kan veya lenf damarları bu şekilde incelenebilir. Damarlar direkt röntgen filmlerinde görülecek kadar kontrast kesif değildir

Ancak içlerine X ışınlarını geçirmeyen yani radyoopak bir madde zerkedildiği zaman çekilen filmlerde damarlar görülebilir hale gelir. Anjiyografi, damarlardaki anevrizmaları genişleme, balonlaşma, trombus tıkaç gibi sebeple içten veya tümör veya komşu bir organın tazyiki ile dıştan tıkanmalarını, bu damarların yine bir tümör veya başka bir organ tesiriyle itilerek yer değiştirmelerini ortaya çıkarır. Anjiyografi zor fakat teşhis değeri diğer filmlere göre çok yüksektir

Herhangi bir organa ait bir damarın darlığını veya tam tıkanıklılığını ancak Anjiyografiyle anlamak mümkündür. Mesela kalbi yani kalb adalesini besleyen damarlar olan koroner arterlerin daralma veya tıkanmasını en iyi gösteren metod koroner Anjiyografidir Keza tansiyon yüksekliklerinin en mühim sebeplerinden biri olan böbrek atardamarının darlığını en iyi Renal Anjiyografi ortaya çıkarır.

Pratikte ve halk arasında angio denildiği zaman akla hemen koroner Anjiyografisi, gelmektedir. Halbuki vücuttaki hemen bütün organ ve sistemlere ait kan damarlarının ve lenf damarlarnın da Anjiyografisi yapılabilmekte ve ait olduğu organ veya sistemin adıyla anılmaktadır. Beyin damarlarına ait Serebral Anjiyografi akciğerlere ait Pulmoner Anjiyografi, koronerlere ait Koroner Anjiyografi, böbreklere ait Renal Anjiyografi, karaciğer dalak incelenmesi için Splenopofrtografi, Hepatit partografi, Hepatik orter angio grafisi vs., barsakların incelenmesi için Çoliak Anjiyografi bilinen Anjiyografilerdir, Ayrıca lenf damarlarının ve lenf sisteminin incelenmesi için, lenfAnjiyografi yapılmaktadır

Bir de safra yollarına opak madde verilerek koledok ve safra kanalları ağacının incelenmesi vardır. Buna her ne kadar kolanjigrafi deniliyorsa da isminden başka ilgisi yoktur. Çünkü istisnai olarak verilen ismin aksine incelenen kanallar damar değil safra yollarıdır.

Anjiyografide esas, cilt yoluyla ilgili damara giden ana damara ulaşıp bir kateter ile girmek ve röntgen skopi ekranında veya Televizyon ekranında takib ederek ilgili organın ilgili damarına girerek oraya radyopak madde zerkedildikten sonra seri filmler çekmektir.

Buraya kadar anlatılandan anlaşıldığı kadarıyla angio denildiği zaman sadece teşhise yönelik bir tıbbi teknik anlaşılmaktadır. Halbuki tedaviye yönelik terapötik Anjiyografi de yapılmaktadır. Bilhassa habis tümörlerin kanser gibi tedavisinde kemoterapötik ilaçların kateter aracılığı ile direkt olarak, tümör içine zerk edilmesi hem tedaviyi daha tesirli yapmakta, hem de doku tahrip edici etkiye sahip olan kanser ilaçlarının sağlam dokulara olan yan etkilerinin daha az olmasına sebeb olmaktadır.

Keza balon anjioplastisi denilen metodla ucunda balon bulunan sondayı damar içinden daha önce geçirilmiş olan kılavuz kateterin içinden geçirerek kanayan bir damarın kanayan odağını kapatacak şekilde balonu şişirmek mümkün olabildiği gibi, koroner arterlerin bilhassa tam tıkanmamış kısımlarını yine balon metoduyla açmak da mümkün olmaktadır. Tedavi amaçlı angionun başka çeşitli kullanılma alanları da vardır

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …