Anakreontizm Nedir

Anakreontizm Nedir

edebiyatta özentili, yapmacıklı bir şiir akımıdır. lirik grek şairi anakreona m.ö. VI. yüzyılın ikinci yarısı mal edildiği için, bu adla anılagelmiştir. anakreontizm bir edebiyat türünden çok, belli bir hayat felsefesine dayanan bir şiir tarzını anlatmak için kullanılan bir terimdir. bu görüşe göre, yeryüzünde her şey geçicidir onun için de, insanoğlu yalnız en güzele karşı ilgi duymalıdır

oldukça basit zevkleri dile getiren bu şiir akımı, ilkin m.ö. VI. yüzyılda, bir kralın sarayında doğmuş, boş, yüzeysel bir hayat süren prenslerce pek beğenilmiştir. daha sonra, latinlerden catullus, fransızlardan h. estienne, remy belleau, ronsard da bu modayı benimseyerek, anakreontizmin etkisi altında kaldılar. bu şiir akımı, XVIII. yüz. yılda doruğuna eriştiyse de, yapmacıklığı, özentiliği yüzünden XIX. yüzyılda büsbütün bırakıldı

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …