Amir Nedir

Amir Nedir

Amir Nedir? Amir Ne Demek? Amir Nedir Kısaca? Amir Ne Demektir? Amir Hakkında Bilgi?

Amir Nedir, Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse ticaret Satıcı veya ihracatçının gönderdiği malların bedelini almak üzere gerekli belgeleri göstererek bankaya başvuran kimse Makam ve memuriyet itibariyle emretmek selahiyetine haiz kimse. Bunun emri altındakilere memur ve maiyet denir Bilhassa, askerlikte disiplinin temini ve devamı için Amirlik büyük önem taşır. Amir, rütbe ve kıdem itibariyle üst derecededir.

Aynı zamanda ast ile arasında doğrudan doğruya bir hizmet ilişkisi vardır. Üstlükte ise sadece rütbe ve kıdem itibariyle üst derecede bulunmak vardır.

Aynı bölükteki bölük komutanı yüzbaşı, üsteğmenin hem Amiri hem de üstüdür. Başka bir birlikte çalışan üsteğmenin ise sadece üstüdür Amir maiyyetinden mutlak bir itaat bekler ve ister ki, bunda da haklıdır. Bununla birlikte astlarının saygı ve güvenini kazanarak, onların ahlak ve ruh yönünden de iyi yetişmelerini sağlaması lazımdır. Maiyetinin şerefini, haysiyetini, sağlığını ve özlük haklarını korumağa da mecburdur.

Emri altında çalışanlara, hizmet ve münasebeti olmayan işi yaptıramaz. Onlardan menfaat te’min edecek istek ve talepte bulunamaz.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …