Amentü Nedir

Amentü Nedir

Amentü Ne Demektir? Amentü Nedir Kısaca? Amentü Ne Demek? Amentü Hakkında Bilgi?

Amentü Ne Demek, Amentü iman etmek için inanılması lazım olan esaslar. iman esaslarını kendinde toplayan kelime veya söz. imanlı olmanın altı şartı. Amentü kelimesinin lügat manası iman ettim, tasdik ettim, güvendim demektir. Amentüde bildirilen altı şeyin manalarını bilip, beğenip kabul eden kimseye müslüman denir. Her Müslümanın çocuğuna ezberletip, öğrettiği amentü, duası şöyledir

Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel-yevmil ahiri ve bil-kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel basü badel mevt hakkun eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulühü.

Amentüdeki iman Esasları Altıdır

Allahü tealaya inanmak Allahü teala, hakiki mabud ve bütün varlıkların tek sahibidir. Dünya ve ahiret alemlerinde bulunan her şeyi yoktan var eden ancak Allahü tealadır. Her üstünlük ve bütün kemal sıfatlar Onundur. Bütün noksan sıfatlardan uzakdır. Zaman ve mekanlı değildir. Onun zıddı, tersi ve benzeri, ortağı, yardımcısı, koruyucusu yoktur. Anası, babası, oğlu, kızı, eşi yoktur. O, Birdir. Yani benzeri yoktur. Onda hiç bir surette değişme olmaz. Ezeli ve ebedidir. Bütün bunlara kesin olarak inanmak lazımdır

Allahü tealanın meleklerine inanmak Melekler, nurani varlıklardır. Diridirler, akıllıdırlar, emindirler. insanlarda bulunan kötülükler meleklerde yoktur. Günah işlemezler, emirlere isyan etmezler, Emrolundukları işleri yaparlar. Erkek veya dişi değildirler. Yemeleri, içmeleri yoktur. Evlenmezler. Çocukları olmaz. Allahü tealanın kıymetli kullarıdır. Meleklerin varlığını inkar etmek, onlara düşman olmak, Allahü tealaya karşı gelmek olur

Allahü tealanın indirdiği kitaplarına inanmak Peygamberlere inen kitapların hepsi haktır, doğrudur. Allahü teala bu kutsal kitapları bazı peygamberlere, melekle okutarak, bazılarına ise, yazılı olarak, bazılarına da, meleksiz işittirerek indirdi. Bu kitapların hepsi Allahü tealanın sözleridir. Ebedi ve ezelidirler. Sonradan yaratılmış değildirler. Bunlar meleklerin veya peygamberlerin kendi sözleri değildir Bkz. Kitap ve Kuran-ı kerim

Peygamberlere iman insanları, Allahü tealanın beğendiği yola kavuşturmak, doğru yolu göstermek için gönderilmişlerdir. Bu peygamberlerin hiç bir kötü huyu, beğenilmeyecek hali yoktur. Peygamber olmadan önce ve sonra büyük, küçük hiçbir günah işlemezler. Yeni din getiren peygamberlere Resul, yeni din getirmeyip, insanları önceki dine davet edenlere Nebi denir. Emirleri tebliğ etmekte,

duyurmakta ve insanları Allahü tealanın dinine çağırmakta Resul ile Nebi arasında bir ayrılık yoktur. Peygamberlere iman etmek, aralarında hiç fark görmiyerek hepsinin doğru sözlü olduğuna inanmak demektir. Onlardan birine inanmayan hiç birine inanmamış olur. Peygamberlerin sayısı belli değildir. Yüz yirmi dört binden çok olduğu meşhurdur. Bunlardan üç yüz on üç veya üç yüz on beş adedi resuldür. ilk peygamber hazret-i Adem, son peygamber Muhammed aleyhisselamdır. Kuran-ı kerimde

yirmi sekiz peygamberin ismi geçmektedir Bunlardan Zülkarneyn, Lokman ve Üzeyrin peygamber olup olmadıkları belli değildir Bkz. Peygamber.

Ahiret gününe, yani öldükten sonra dirilmeye, ebedi bir hayatın olduğuna inanmak Ahiretin başlangıcı insanın öldüğü gündür. Kabirde Münker ve Nekir adlı melekler sual soracaklardır. Kıyamet kopacak, sonra herkes dirilecek, dünyada yaptıkları her türlü kötülük ve iyilikten hesap sorulacaktır. Bütün insanlar, Sırat Köprüsünden geçecektir. Cennet iyiler müminler için ve Cehennem kötüler kafir ve günahkarlar içindir. Her ikisi de şimdi vardır Bkz. Ahiret

Kadere, hayır ve şerrin Allahü tealanın takdiriyle olduğuna inanmak insanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zarar, kazanç ve ziyanların hepsi Allahü tealanın takdir etmesi iledir. Allahü tealanın bir şeyin varlığını var olmasını dilemesine kader denir. Zamanı gelince meydana gelmesine de kaza denir. Kaza ve kader kelimeleri birbirinin yerine de kullanılmaktadır. Bu inanılacak altı

şeye veya birisine insan inanmaz ise müslüman olamaz. Çocuk bu altı şeyi öğrenmez ve inandığını söylemezse baliğ olduğu ergenlik yaşına geldiği zaman Müslüman sayılmaz.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …