Amatör Telsizcilik Nedir

Amatör Telsizcilik Nedir

Hiçbir menfaat gözetmeksizin ve beklemeksizin kendilerine ayrılmış frekans bandlarında haberleşme yapan kimseye amatör telsizci, bu uğraşa amatör telsizcilik denilir. Amatör telsizciler “radyo amatörü” olarak da anılmaktadırlar.Amatör telsizciler sadece haberleşme yapmakla kalmayıp aynı zamanda elektronik ve haberleşme tekniği konularında çalışma ve araştırmalar da yaparlar. Haberleşmede büyük bir çığır açan tek yan band (SSB- Single Side Band) tekniği amatör telsizcilerce bulunmuştur.

Dünya üzerinde 1,5 milyona yakın radyo amatörü olduğu tahmin edilmektedir.

Amatör telsizciler haberleşmelerinde bu çağrı işaretini kullanmak zorundadırlar. Ayrıca yapılan görüşmelerin tarih, saat, frekans ve sinyal gücü olarak kaydedilmesi zorunludur. Amatör telsizciler, bulundukları yerde kendi aralarındaki telsiz görüşmelerini VHF ve UHF bandında yaparlar.

Bu haberleşme, iki cihazın birbiri ile doğrudan haberleşmesi şeklinde (simpleks) olabileceği gibi, amatör telsizcilik kuruluşlarının kurdukları VHF veya UHF bandında çalışan tekrarlayıcı istasyonlar vasıtası ile de olabilir. Türkiye’de bulunan bütün tekrarlayıcı istasyonlar, 2 metre ve 70 cm amatör bandında çalışmaktadır.

Yurtiçi ve yurtdışı uzak mesafe haberleşmelerini ise kendi kurdukları istasyonlarındaki HF (high frequency – 1,8 ila 30 MHz arasındaki kısa dalga bantlarında çalışan) cihazları ile ve amatör telsizcilere tahsis edilen frekanslarda yaparlar.

Türkiye’de Amatör Telsizcilik
Türkiye’de, 3222 sayılı Kanun sebebiyle uzun yıllar amatör telsizcilik yasaklanmış ve ancak 1983 yılında çıkan 2813 sayılı Kanunla tanınmıştır. Türkiye’de amatör telsizcilik 2813 sayılı kanuna dayanarak çıkarılan “Amatör Telsizcilik Yönetmeliği” ile düzenlenmektedir. Amatör telsizci olmak için açılan sınavlara girerek başarılı olmak gerekmektedir. Söz konusu sınav 4 bölümden oluşmaktadır. Konular sırasıyla Teknik, işletme, Mevzuat (Kanunlar ve Yönetmelikler) ve son olarak da Mors alfabesidir.

Eskiden bu sınav Telekomünikasyon Kurumu tarafından yapılmaktaydı. 23/10/2008 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 43 üncü maddesi ile amatör telsizcilik düzenlemesi yeniden yapılmış ve amatör telsizcili belgesinin Telsiz işletme Müdürlüğü’nce verileceği hükme bağlanmıştır.

Telsiz işletme Müdürlüğü şu an Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunmaktadır. Türkiye’de amatör telsizciler girdikleri sınavın sonucuna göre A veya B sınıfı lisans almaktadırlar. A sınıfı amatör telsizciler amatörlere açık tüm bandları, B sınıfı amatör telsizciler sadece 144 MHZ ve üstündeki amatör bandları kullanabilirler.

Bu sınavda başarılı olan amatör telsizcilere bir çağrı işareti verilir. Çağrı işaretlerinde sırasıyla Türkiye’nin işareti olan TA (TANGO-ALFA),TB (TANGO-BRAVO),TC (TANGO-CHARLIE),YM (YANKEE-MIKE) öneklerinden birisi ile amatör telsizcilerin bulundukları bölgeyi gösteren bir rakam (Örnegin Trakya için 1, Ankara için 2, Nevşehir için 5) ve son ek olarak 2 veya 3 adet alfabetik sıraya göre verilmiş harf grubu bulunmaktadır. (TA1A, TA2EI, TA3A, TA4BYB, TA5GFA, gibi). (TB1ET,TB2EH,TB3YL gibi)

Çağrı işareti Nedir
Amatör telsizcilerin kendi aralarında yaptıkları haberleşmenin belirlenebilir olması için, haberleşme ile ilgili uluslararası kuruluşlarca bir çağrı işareti sistemi oluşturulmuştur. Uluslararası seviyede sadece ülkelere kod verilmektedir. Ülke kodu, sadece harflerden oluşabildiği gibi, harf ve rakkamdan da oluşabilmektedir. Her devlet, kendi ülkesini bölgelere ayırmaktadır. Böylece çağrı işareti şu bölümlerden oluşmaktadır

a) Ülke Öneki

b) Ülke bölge numarası

c) Amatör telsiz istasyonunu tanıtan sonek

Türkiye için A sınıfı Amatör telsizci kodu TA (TANGO ALFA), B sınıfı Amatör telsizci kodu TB (TANGO BRAVO)

Amatör telsizcilik kuruluşları
Amatör telsizciler, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak, ortak çalışmalar yapmak üzere kendi aralarında gönüllülük esasına göre çalışan sivil toplum kuruluşları kurmuşlardır. Radyo amatörlerinin kurdukları bu dernekler, afet hallerinde Sivil Savunma kuruluşlarına gönüllü olarak haberleşme desteği vermektedir.

Ayrıca bu Dernekler, -gerekli hukukî prosedürü yerine getirmeleri halinde- kamu yararına çalışan kuruluşlardan sayılabilmektedir.Şu an itibarıyle Ülkemizde Kamu Yararına Çalışan iki Dernek mevcut olup, bunlar [TRAC ve [ANTRAK’tır. TRAC’ın 53 adet Şubesi bulunmaktadır. Ülkemizde çeşitli şehirlerimizde kurulmuş amatör telsizcilik dernekleri de bulunmaktadır. Bunlardan (internet sayfası olan) bazıları şunlardır

ANARAD
ANTRAK
ARAD
GRAD
iNEGÖL
KONTRAD
TRAC
TA9 BÖLGE
ULRAD

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …