Amasya Genelgesi Nedir

Amasya Genelgesi Nedir

Milli Mücadele Atatürkün önderliğinde başlamıştı işgalci devletlerin bu şanlı direnişi durdurmaları ise mümkün değildi. Türk Milleti tarihe yön verecek yeni bir girişimi başlatmıştı bir kere. Mustafa Kemal Hükümetin yanlış çağrısına uymayı reddetti ve 22 Haziranda Amasyada, milli bağımsızlık hareketini yaymak, Erzurum ve Sivasta kongreler toplamak amacıyla bir genelge hazırladı

Amasya Tamimi olarak bilinen bu genelge ile kendisinin önderliğinde başlatılan Kurtuluş Hareketinin ana hatları belirlenmiş oldu Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir istanbul Hükümeti, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu hal, milletimizi adeta yok olmuş göstermektedir Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Milletin içinde bulunduğu bu duruma göre harekete geçmek ve haklarını yüksek sesle cihana işittirmek için her türlü tesir ve denetimden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir.

Anadolunun her bakımdan emniyetli yeri olan Sivasta bir kongre toplanacaktır Bunun için her ilden milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olduğu kadar çabuk yetişmek üzere yola çıkarılması gerekmektedir. Bu temsilciler, Müdafaa-i Hukuk, Redd-i ilhak cemiyetleri ve belediyeler tarafından seçilecektir.

Her ihtimale karşı, bu meselenin bir milli sır halinde tutulması ve temsilcilerin, lüzum görülen yerlerde, seyahatlerini kendilerini tanıtmadan yapmaları lazımdır.

Doğu illeri için, 10 Temmuzda Erzurumda bir kongre toplanacaktır. Bu tarihe kadar diğer illerin temsilcileri de Sivasa gelebilirlerse Erzurum Kongresinin üyeleri, Sivas Genel Kongresine katılmak üzere hareket edecektir

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …