Alyuvarlar Nedir

Alyuvarlar Nedir

alyuvarlar insan kanında mikroskopla görülebilen, çapı 7 mikronu geçmeyen disk şeklindeki hücrelere alyuvar veya eritrosit adı veriIir. Normal olarak kanın her milimetre küpünde 5 milyon alyuvar bulunur. alyuvarlar, vücudun kemiklerindeki iliklerde megantotost denilen hücrelerden oluşturulur. alyuvarın meydana geliş şekli ve hızı, ar ınktar kemik iliği incelenerek görülür. Göğüs ya da kalça kemiği gibi herbir kemiğin içine enjektörün iğnesi sokorak az bir miktar ilik dışarı alınır. Lamlar hazırlanarak mikroskop altında incelenir. alyuvarların yaşcm süresi ortalama olarak 120 gündür

Bu sürenin uzadığı görülmemiştir ama, hemofili denen hastalıkta bu sürenin kısaldığı bilinmektedir. alyuvarların, kırmızı rengi, içindeki hemoglobin maddesinden ileri gelir. Hemoglobin, akciğerlerden dokulara oksijen taşıyan demirli bir globindir. ayrıca dokularda metabolizma sonucu meydana gelen karbondioksidin, akciğerler yoluyla temizlenmesini sağlar.

Bir alyuvar öldüğünde, hemoglobin de parçalanır. içince bulunan demir, yeni alyuvarların oluşturulmasında kullanılır. He-mcglcbinin bir kısmı sarı bir pigment olan billirubine dönüşür. Eğer alyuvarlar hızlı bir şekilde ölür ve parçalanırsa, çok miktarda bilirubin maddesi kana karışır ve hasta sararmaya başlar yani hemolitik ikter dediğimiz sarılık meydana gelir

Ayrıca kontrol et

Yürürken Kollarımızı Neden Sallarız

Yürürken Kollarımızı Neden Sallarız bilim insanları değişik şekillerde yürüyen (kollarını sallayarak, kolları yanında ve buna …