Alotropi Nedir

Alotropi Nedir

Alotropi Karbon, fosfor vb. maddelerin fiziksel bakımdan ayrı özellikler gösterebilmesi durumu Kimyasal Elementlerin bazı özel şartlarda farklı biçimler göstermesi özelliği. Mesela Oksijen Molekülü iki Atomdan meydana gelmişken ozon molekülü üç oksijen atomundan meydana gelmiştir. Oksijenin bu alotropik, biçimleri değişik özelliklere sahib olup değişik şartlarda ortaya çıkar. Ozon atmosferin yüksek tabakalarında bulunur ve güneşten gelen ultraviyole ışınlarını süzer buna karşılık oksijen atmosferin yakın katmanlarında bulunur

Karbonun tanınmış mühim alotropları elmas ve grafittir. Grafitte karbon Atomları arasındaki bağlar grafitin yumuşak ve hatta bir yağlayıcı olmasına sebebiyet verir. Buna mukabil elmasta karbon atomları arasındaki bağlar elmasın bilinen en sert madde olmasına yol açar.

Alotropinin ortaya çıktığı mühim bir misal de fosfor elementindedir. Fosfor elementinin beyaz fosfor ve kırmızı fosfor olarak bilinen iki alotropunun fiziki özellikleri farklıdır.

Alotropi, yapısal bünyevi bir olaydır. Mesela a-kükürtte Atomlar ortorombik sistemde bir kristalristal yapısı vermek üzere gruplaşırken b-kükürtte gruplaşma monoklinik sistemde ortaya çıkar. Diğer taraftan elmas kübik sistemde, grafit heksagonal sistemde kristalleşir.

Bazı Elementler belirli sıcaklıklarda alotropik dönüşümler gösterirler. Mesela a-demir 912°Cde b-demire dönüşür. Bazan karşılıklı dönüşümde farklı metotlar kullanılır. Mesela beyaz fosfordan kırmızı fosfora geçmek için ısıtma yeterlidir. Fakat ters yönde dönüşüm için buhar fazından geçmek gerekir. Ozondan oksijene geçiş de ısıtma yolu ile sağlanabilir ters yöndeki dönüşümse Elektrik deşarjı, güçlü elektrik alanı vs. gerektirir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …