Alman Edebiyatı Nedir

Alman Edebiyatı Nedir

Alman Edebiyatı 3.1. Rönesans Dönemi Alman Edebiyatı, Bu dönemde Luther 1483-1546 incili Latinceden Almancaya çevirerek edebî Almanca için önemli bir zemin hazırlamış oldu 3.1. Romantik Coşumcu Dönem Alman Edebiyatı Goethe 1749-1832, özellikle şiir ve romanlarıyla romantizm akımını başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Lirizme, aşk maceralarına, halk edebiyatı unsurlarına ve birtakım felsefî yorumlara yer vermiştir. Başlıca şiirleri Roma Eyejileri ve Divan adlı eserlerinde toplanmıştır

En önemli tiyatro eseri Faust, en önemli romanı da Genç Wertherin Acıları adını taşır.Alman edebiyatının diğer önemli romantik sanatçıları arasında Schiller 1759-1805, Schlegel Kardeşler Wilhelm 1767-1845, Friedrich 1772-1829, Heine 1798-1856 gibi şairler Hoffmann 1776-1822 gibi romancılar Kleist 1777-1811, Hebbel 1813-1883 gibi tiyatrocular sayılabilir.

Gerçekçi Realist Dönemde Alman Edebiyatı Alman edebiyatında Fontane 1819-1898, Storm 1817-1888, Hauptmann 1862-1946 gerçekçi yazarlar arasında gösterilir.Gerçekleri olduğu gibi yansıtmanın üzerinde durmuşlardır. Günlük olayları ve ayrıcalığı olmayan kişileri işlemişlerdir. Günlük konuşma dilini kullanmışlar ve abartılı coşkulardan kaçınmışlardır. Bütünü görmeyi ve düşündürmeyi amaçlamışlardır.

20. Yüzyıl Alman Edebiyatı Şiir türünde bu yüzyılda Alman edebiyatının, en önemli şairlerinden birisi Rainer Maria Rilke1875-1926dir. En çok aşk, ölüm, tabiat gibi temalara yer vermiş lirik bir üslûbu benimsemiş ve Alman halk şarkıları geleneğine ait unsurlardan yararlanma yoluna gitmiştir.Roman türünde Thomas Mann 1875-1955, Hesse 1877, tiyatro türünde ise Brecht 1898-1956 belli başlı yazarlar arasında yer alırlar.

20 Yüzyıl Avusturya Edebiyatı Önde gelen bir yazar, Franz Kafka 1833-1924 dır. O da varoluşçu yazarlar gibi insanın saçma ve kötü bir dünyadaki trajedisine, bunalımlarına, kişinin çağına, ailesine, işine yabancılaşması temalarına yer vermiştir. Onun en önemli teması yabancılaşmadır. Başlıca Eserleri Değişim 1915, Hüküm 1916, Ceza Sömürgesi 1919, Bir Taşra Doktoru 1920, Dava, Şato, Amerika

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …