Alkol ve Madde Bağımlılığı Nedir

Alkol ve Madde Bağımlılığı Nedir

Tarihçe 8 bin yıl önce Mezopotamyalıların arpayı ekmek yapmak için ilk ıslah etmesiyle bira yapımı başladı 6 bin yıl önce Sümerler, Godin Tepelerinde Batı iran ve Anadolu bira ve şarap içiyorlardı Paleolitik çağda fermente edilmiş meyve, tahıl ve baldan alkol yapılıyordu Metanol, Yunanca Methy ve Sanskritçe Madhu kelimelerinden gelir ve bal, sarhoş eden madde anlamına gelir

Alkol kelimesi Arapçadan gelmektedir Distilasyon, iS 8. yyda Arabistanda başlamıştır Alkolizmin Kliniği Alkolizm, davranışsal bir bozukluktur Tekrarlayıcı olarak fazla miktarlarda alınan alkole bağlı problemler gelişmesi anlamına gelir Alkolik, kötü sonuçlar doğurmasına rağmen, kompulsif bir biçimde alkol içmeye devam eder.

Alkolizmde, alkol alımının sınırlanması ile ilgili kontrol kaybolmuştur insanlar neden içiyorlar Zevk almak Duygudurumu düzeltmek Stresle başa çıkmak Alkol içme arzusu craving, aş erme Alkoliğin hayatı

içenlerle arkadaşlık eder, evlenir içmek için her zaman neden vardır mutluluk, neşesizlik, gerginlik vs içme fırsatları sonsuzdur maç, av, parti, tatil, doğum günü vs

Alkolizm ilerledikçe problemler artar, yalnız içmeye başlar, gizlice içer, şişeleri saklar, durumun ciddiyetini saklamaya çalışır Suçluluk duygusu gelişir, suçluluk ve pişmanlık duygularını bastırmak için daha çok içmeye ve sabahları kalkınca içmeye başlar.

Alkolizmde kısır döngü Suçluluk ve anksiyete nedeniyle daha çok alkol alır, alkol aldıkça anksiyete ve depresyon derinleşir ve şu belirtiler ortaya çıkar Uyku kalitesinde bozulma, gece uyanmalar, depresif duygudurumu, huzursuzluk ve sıkıntı hisleri, panik nöbetleri, göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes almada zorluk ……

Alkolizmde fiziksel bulgular Arkus senilis gözün kornea tabakasında yağ halkası Acne rosecea kırmızı burun Palmar eritem avuç içinde kırmızılık Asteriksis Elde flapping tremor büyük amplitüdlü titreme Sigara yanıkları parmak, göğüs vsde Morarıklıklar düşme ve çarpmalara bağlı

Hepatomegali karaciğer büyümesi, karın ağrısı Spider anjioma Periferik nöropati el ve ayaklarda his kusurları, uyuşma vs Kan tetkiklerinde anormallikler GGT, MCV, AST, ALT, ürik asit, trigliseritler, üre yükselir

Doğal gidiş, cinsiyet farkı Erkeklerde daha erken başlar 20 civarı, sinsi gidişlidir, 30 yaşından önce problemleri farketmek zordur. 45 yaşından sonra başlama nadirdir.

Kadınlarda başlangıç daha geç olur, depresyon daha sıktır Alkolizm tipleri Gamma tipi alkolizm Çok aşırı miktarda alkolün aralıksız biçimde alındığı epizotların yaşandığı, ama aralarda alkol alınmayan dönemlerin olduğu alkolizm tipi. Örneğin kişi günler boyunca sızıncaya kadar alkol alıp ayılır ayılmaz içmeye devam eder. Sağlık durumu nedeniyle içemez hale gelince birkaç gün hasta yatar, daha sonra 1-2 hafta alkol almaz ve sonra herşey yeniden başlar

Bu kişilerde temel problem alkol alımı ile ilgili kontrol kaybıdır, yasal ve sosyal problemler ön plandadır. Bunun tersine Fransız tipi alkolizmde kişi sürekli olarak fazla ama aşırı olmayan miktarlarda alkol alır, alkol kullanımı bir hayat tarzı haline gelmiştir. Herhangi bir nedenle alkol içmeyi durdururlarsa alkol yoksunluğuna girebilirler. Uzun vadede sağlık problemleri ortaya çıkar.

Tip A-B ya da 1-2 Erken yaşlarda başlayan, ailede alkolizm öyküsünün varolduğu, antisosyal kişilik bozukluğu ile birlikte sık görülen kötü gidişli alkolizm ve daha geç yaşta başlayan, aile öyküsünün olmadığı, daha çok depresyonun eşlik ettiği, daha iyi gidişli alkolizm tipi.

Komplikasyonlar alkolizmin sonuçları Sosyal Boşanma, terkedilme iş sorunları, devamsızlık Ev-iş-trafik kazaları

Adli problemler Tıbbi Akut sorunlar 2.Kronik sorunlar 3.Yoksunluk belirtileri Karaciğer harabiyeti, kardiyomiyopati kalp büyümesi, anemi kansızlık, yüksek tansiyon, trombositopeni pıhtılaşma sağlayan hücrelerde azalma, miyopati kas yıkımı, kanser, teratojenite anne karnındaki bebekte anormallikler, pankreatit pankreas iltahabı, pnömoni zatüre, merkezi sinir sistemi bozuklukları retrobulbar nörit,Wernike-Korskof Sendromu ve bunaması, serebeller atrofi

Alkol, Yoksunluğu belirtileri Otonomik hiperaktivite terleme, nabız 100ün üstünde titreme uykusuzluk bulantı ve kusma geçici halusinasyon ve ilüzyonlar alkolü bıraktıktan sonra 1-2 gün içinde görülür.

psikomotor ajitasyon anksiyete grand mal konvülzyonlar epileptik nöbetler alkolü bıraktıktan sonra 2 gün içinde görülür Deliryum tremens Uzun süre fazla miktarda alkol alan kişilerde alkolü kestikten 2-3 gün sonra ortaya çıkabilen, ölüm riski taşıyan bir tablodur.

Bilinç ve konsantrasyon bozukluğu, görsel halusinasyonlar gerçekte var olmayan şeylerin görülmesi, bulunduğu zamanı ve yeri karıştırma ile kendini belli eder, hızlı başlayıp dalgalı bir seyir gösterir.

En sık eşlik eden psikiyatrik bozukluklar Majör Depresyon Alkol bağımlılarının %30-50sinde görülür Anksiyete bozuklukları %30 sıklıktadır. Erkeklerde sosyal fobi, Kadınlarda agorofobi sıktır.iki uçlu duygudurum bozukluğu manik depresif b Diğer madde bağımlılıkları başta sigara olmak üzere esrar vs.

Kişilik Bozuklukları antisosyal ve sınırda kişilik bozuklukları Alkolizm tedavisi Alkolikler tedavi için başvurduklarında genellikle dibe vurmuşlardır yani sağlık, aile, meslek, sosyal yaşam vb yönlerden büyük kayıplara uğramış ve çaresiz duruma düşmüşlerdir. Bu hale düşmeden pek çok alkolik bu zevki terketmeye yanaşmaz, ya da buna karar verse de kolayca vaz geçer. Önemli olan bu denli kayba uğramadan bu kısır döngüyü durdurmaktır

Bu nedenle kişinin alkolik olduğu yani alkol karşısında zayıf, hatta alkolün esiri olduğunu farkedip kabullenmesi düzelmenin başlangıç noktasını oluşturur. Erken dönemdeki alkoliklerin bu gerçeği farketmeleri için motive edici görüşmeler yapılır.

Alkolizm tedavisi yoksunluk belirtileri kalktıktan sonra başlar Hedef ayıklıktır sobriety Eşlik eden psikiyatrik bozuklukların ayırıcı tanısı ve tedavisi için de bu önemlidir Ekip tedavisi gerekir Tedavi hastanın ihtiyaçlarına göre seçilmelidir Tedaviden sonra uzun süreli izlem gereklidir. Kişi uzun süre hastanede kalsa bile daha sonra izlenmezse alkole dönmesi kolaydır. Düzenli aralıklarla görüşmelere ya da kendine yardım gruplarına katılmalıdır.

Nüksler tekrarlamalar ilk 6 ayda en sıktır ilaç tedavileri Disulfiram Antabus Antidipsojenikler Naltraxone, Acomprasate Seratonerjik antidpresanlar Lityum Psikoterapi Sıcak ama biraz otoriter bir yaklaşım gereklidir Adsız Alkolikler gibi kendine yardım grupları tedaviye entegre edilmelidir.

Davranışçı-kognitif tedaviler iyi sonuç verir Eğitimsel faaliyetler tedavinin önemli bir parçasıdır Psikoterapilerde iç görü üzerinde yoğunlaşılmamalıdır. Psikanaliz gibi bu türdeki terapiler alkol kullanımını daha da arttırabilir Hastanın içinde bulunduğu aile ele alınmalıdır, çünkü alkolizm bir Aile Hastalığıdır

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …