Algoritma Nedir

Algoritma Nedir

Matematikte sayılarla yapılan her türlü hesaplamanın sistematik metoduna verilen genel isim Algoritmanın kurucusu dokuzuncu yüzyıl başlarında yaşayan Müslüman – Türk matematik alimi Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el-Harezmidir. Matematikçiler için temel olan Kitab-ül Muhtasar fi

Hesab-il Cebri ve l-Mukabele adlı eseri meşhurdur. Kitabın aslı, Oxforddaki Bodliana kütüphanesindedir. Matematikteki şöhreti on altıncı yüzyılda Avrupayı etkisi altına almıştır. Harezminin ismi Avrupada türlü şekillerle söylenmiştir. Latincede Alkhorismi şeklinde söylenerek bulduğu metod Algoritma algorizme olarak literatüre geçmiştir.

Halen kullanılmakta olan toplama, çıkarma, çarpma, bölme sayılarını en büyük ortak bölenlerini ve en küçük ortak katlarını bulmak gibi bilinen bütün aritmetik işlem metodları birer algoritmadır. Hesap makinalarına yerleştirilen, çeşitli işlemlere ait programlar da birer algoritmadır

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …