Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Alaşım Nedir

Alaşım Nedir

Alaşım Nedir

Alaşım Ne Demektir? Alaşım Nedir Kısaca? Alaşım Hakkında? Alaşım Ne Demek? Alaşım Nedir? Alaşım Hakkında Bilgi?

alaşım Ne Demek, bileşik veya çözelti halinde iki yahut daha fazla elementten meydana gelmiş metal niteliğinde madde. alaşımların bileşimine giren elementler ekseriya metaldir. Bunun yanında az sayıdaki bir çok ametal alaşımın bileşiminde bulunur. Mesela çeliğin en önemli elemanlarından biri olan karbon bir ametaldir. Bundan başka alaşımların yapısında azot, oksijen ve kükürt gibi ametaller de az miktarda yer alırlar. alaşımlar metallere iletkenlik, esneklik, dayanıklılık vs. gibi daha iyi özellikler kazandırmak amacıyla yapılır

Alaşımların hazırlanmasında en yaygın metod, alaşım meydana getiren elementlerin bir arada eritilip uygun şekilde soğutulmasıdır. alaşım, çok azı, metallerin cevherlerinden elde edilmeleri esnasında hazırlanabilir ferrokrom gibi. Sanayide kullanılan maddelerin çoğu birer alaşımdır. Alaşımlar iki grupta toplanır

Demir Alaşımları Çelikler

Bu alaşımlar çok önemlidir. Çeliklerde % 2den az karbon bulunur. Pik ve işlenebilir demirlerde ağırlık olarak karbon oranı, % 2 ile % 5 arasında değişir. Çeliklere, karbondan başka ihtiva ettiği maddelere bağlı olarak özel isimler verilir. En çok kullanılan paslanmaz çelikler % 18 krom, % 8 nikel ihtiva ederler Bkz. demir, Çelik.

Demirsiz Alaşımlar

Bu alaşımların esasını bakır teşkil eder. Bakır oranı % 57 ile % 70 arasında değişir. bronz , pirinç bu tür alaşımlardandır. Kalay, kurşun ve alüminyum metallerinin alaşımları, çok kullanılır. Alüminyum alaşımları hafif olmaları sebebiyle uçak sanayiinde büyük önem taşır. altın, gümüş, platin gibi değerli metallerin meydana getirdiği alaşımlar, ise özel bir önem taşır

Kolay eriyen alaşımlar deyimi, erime noktası kalayınkinden 232°Cden daha düşük olan alaşımlar için kullanılır. Bu tür alaşımların, çoğu, erime noktaları düşük olan kalay, kurşun ve bizmut gibi metallerin karışımıdır. Kolay eriyen alaşımlar ateşin Sıcaklığı ile harekete geçip otomatik olarak su püskürten yangın emniyet sistemlerinde ve metallerin lehimlenmesinde yaygın olarak kullanılır.

Ayrıca kontrol et

insan Neden Kızarır

insan Neden Kızarır? insanlar Neden Kızarır? kızarmanın, sempatik sinir sistemimizin ve kısmen de ‘savaş veya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir