Akreditif Nedir

Akreditif Nedir

Bir bankanın, belirli bir para tutarı için, üçüncü bir şahıs lehine, kefaleti altında, muhabiri nezdinde açtırdığı itibar hesabı. Bankalar genellikle yurt dışından mal getirtmek isteyen ithalatçılara, yurt dışından malı gönderen ihracatçının parasını alacağı muhabir bankası nezdinde kredi açar. Bu işlem için genellikle, ithalatçının bankası Türkiyedeki banka, muhabir bankaya bir akreditif mektubu letter of credit yazar. Müşterinin de, bankaya bir taahhütname niteliğinde mektup tevdi etmesi gerekir

Akreditifte kredi emrini alan muhabir bankaya creditant, krediyi açan muhabir bankaya crediteur, krediyi alan şirkete credite adı verilir. Başlıca akreditif türleri gayrikabili rücu akreditif, kabili rücu akreditif, teyit edilmiş ve teyit edilmemiş akreditif olmak üzere dörttür

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …