Akıl hastalıkları Nedir

Akıl hastalıkları Nedir

Aklın gördüğü vazifelerin bir kısmının ya da tamamının geçici ya da devamlı olarak kalkması ya da değişmesi hali. Bu hastalıklarla uğraşan hekimliğe psikiatri denir.Akıl hastalıkları çeşitli sebeplerden meydana gelir 1-Dış sebepler. Bunlar, beyin anatomisinin değişmesine sebep olan hastalıklar, zehirlenmeler, çeşitli kazalardır. Devamlı içki ve eskimiş frengi, akıl hastalıklarının en önemlilerini meydana getirir. 2-iç sebepler Bunlar da toplum hayatı yaşayan insanın gelenekler, görenekler, dinler,

sıkı eğitimler, kötü alışkanlıklar, kısaca yaşama şartlarının baskısı altında akim gösterdiği tepkiler ve ruh sarsıntıları sonucu, meydana gelir. Bir tüccarın uğradığı büyük zarar ve kayıplar, çeşitli felaketler, büyük acılar, büyük aşklar ve kıskançlıklar akıl dengesini bozar ve çeşitli akıl hastalıklarını meydana getirir. 3-Çeşitli fizyolojik sebepler Yaşa ve cinse göre değişen fizyolojik sebepler, gebelik, doğum gibi organizmada büyük sarsıntı yapan haller sonucu da akıl hastalıkları meydana gelir.

Akıl hastalıklarının tedavisi çoğu zaman hastayı incitmeden gözetleme ve devamlı kollama suretiyle mümkündür. Hastalığın sebebi tecrübeli bir ruh hekimi tarafından ilk devirlerde bilinirse tedavisi de bir taraftan ilaçlarla bir taraftan yiyeceğe içeceğe dikkat etmekle ve çeşitli fiziksel tedbirlerle mümkün olur.

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …