Akciğer Hastalıkları Belirtileri Nelerdir

Akciğer Hastalıkları Belirtileri Nelerdir?

Akciğer Hastalıkları Belirtileri Nelerdir? Hasta tarafından fark edilen belirtilerin en önemlisi göğüs ağrılarıdır. Bu ağrılarla ilgili bir yorum yapmak çoğu kez güçtür. Ancak ağrılar solunum bozuklukları ile ilgili başka birtakım belirtilerle görüldükleri için teşhis bir derece kolaylaşır.

Akciğer Hastalıkları Belirtileri Nelerdir?

Bu ağrıların çok belirginleşmesi akciğer yangısı zatürre gibi tehlikeli bir rahatsızlığa işaret eder. Ağrılar hafit olmakla birlikte sürekli bir nitelik taş.yoriarsa özellikle önem kazanırlar.

Çünkü bu tür ağrılara akciğer ve soluk borusu kanser­lerinde, veremde, akciğer zarı yansısından sonra başgösteren birtakım hastalıklarda rastlanır. Göğüs ağrıları mutlaka akciğer hastalıkları nedeniyle ortaya çıkmazlar. Ancak göğüs ağrısına önem vermek gerekir. Ağrının teşhisi ile yetinmemeli, ayrıca tamamlayıcı nitelikte incelemeler ve özellikle röntgen muaye­nesi uygulamalıdır.

Solunum güçlüğü de bir başka önemli belirtidir. Yetersiz, ağrılı ve çoğu kere yürek darlığına yolaçan sıkıntılı solunum giderek süreğen olabilir veya şiddetli bir başlangıçla ivegen nitelik kaza­nabilir. Solunum güçlüğü, şeker hastalığı, üremi ve kimi beyin hastalıklarında da görülebilir.

Ancak bunlar özel durumlardır. Çünkü solunum güçlüklerinin çoğu solunum bozukluklarından ileri gelir. Birtakım gırtlak hastalıkları da solunumu güçleştirirler ve ses bozukluklarına yolaçarlar. Çocuklarda gırtlakta yabancı bir nesnenin varlığı ve anjin solunum güçlüğüne neden olabilir. Solunum güçlüğü yetişkinlerde daha çok alerjik bir tepkinin sebep olduğu gırtlak ödeminden ileri gelir.

Solunum güçlüğü bronşlardaki bir rahatsızlıktan ileri geliyorsa astıma işaret eder. Astım çoğu kere geceleri daha çok sıkıntı verir ve etkisi dönemlere bağlı olarak azalır veya çoğalır. ivegen ve süreğen bronşitler ve kanser de solunum güçlüğüne neden olabilir. Öte yandan amfizem ve amboluslar da tıpkı ivegen akciğer hastalıkları gibi solunum güçlüklerine yolaçabilirler. Akciğer zarı yangısında da solunum güçlüklerine rastlanır.

Bir başka belirti de öksürüktür. Refleks veya istemli bir hareket olan öksürüğün amacı solunum yollarında bulunan yabancı nesneleri veya sümüksü maddeleri dışarı atmaktır, öksürüğün zamanı, sıklığı, yokluğu ve nitelikleri kuru, balgamlı, hırıltılı gibi hastalık hakkında açıklayıcı birtakım bilgiler sağlar. Bu konuda iki noktaya dikkat etmek gerekir.

Öksürük çok sık ise kanser, verem veya akciğer zarı yangısı belirtisi olabilir. Bu tür öksürükleri önemsemeyip tütün alışkanlığından veya eskiden geçirilmiş bir bronşitten ileri geldiğini sanmak çok yanlıştır. Öksürükler sıklaştığında hemen röntgen muayenesine başvurmak gerekir.

Öksürük birtakım önemli komplikasyonların kaynağı da olabilir. Nitekim öksürme sırasında karın kaslarının yüklendiği aşırı çaba fıtığa yolaçabilir. öksürük çoğu kez balgam atılmasıylç birlikte görülür. Bu balgamın miktarı, görünüşü ve kokusu hastalığın teşhisine yön verebilir.

Tükürüğün kimyasal ve bakteriyolojik incelemesi çok önemlidir. Çünkü bu inceleme balgamın nedenini ortaya çıkardığı gibi hastalığa etkili olacak bir antibiyotiğin saptanmasında da yardımcı olur. örneğin balgamda Koch basillerinin varlığı verem belirtisidir. Akciğer hastalıklarının en endişe verici belirtilerinden biri de kan tükürmedir. Kan tükürme, öksürük nöbeti sırasında ağızdan kan gelmesidir. Kan tükürme kimi zaman terleme, yürek darlığı, nabız yavaşlamasıyle birlikte görülür.

Kan tükürme çoğu kere verem, kanser, bronşların genişlemesi, akciğer ambolu-su veya kalbin mitral kapakçığında görülen daralma belirtisidir. Ayrıca, daha önemsiz bazı hastalıkların belirtisi de olabilir. Ancak nedeni ne olursa olsun kan tükürme olaylarında hemen bir hekime başvurmak gerekir. Solunum aygıtındaki aksaklıkları ortaya koyan bu temel belirtilerin yanı sıra siyanoza, yani vücudun yeterince oksijen alamaması nedeniyle, derinin mavi bir renk almasına ve ses bozukluklarına da rastlanır. Ses bozukluklarına da önem vermek gerekir.

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …