Ajur Tekniği Nedir

Ajur Tekniği Nedir

kafes ajur tekniği anadolu selçuklu ahşap işçiliğinde rastlanan özellikle minber korkuluklarında kullanılan bu teknikte kompozisyonun ayırdığı bölmeler tamamen oyularak ortadan kalkan veya kompozisyon yalnızca, çıtalarla kafes şeklinde tamamlama

ahşap çıtalar geometrik üçgenler, yıldızlar v.b. meydana getirecek şekilde bir araya çakılmasıyla elde edilir. ankara kızılbey, arslanhane, ahi elvan, beyşehir eşrefoğlu camiindeki çeşitli minber korkuluklarında buna örnek görürüz,ender olarak ahşap kirişlerin arasına içi arabeks dolgulu çokgenler,yıldızlar girer. böylece kafesten daha zengin bir görünüm sağlar

ankara alaeddin, kayseri huand hatun çorum ulu camii minberleri korkuluklarında bu şekilde ahşap işçiliği kulanılmıştır. divriği ulu camii minberinde levhaya oyulan altıgen ve altı köşeli yıldız .beyşehir eşrefoğlu camii minber korkuluklarında çıtalarda yıldız ve sekizgen kompozisyonu yapar

aksaray ulu camii minberindeki korkuluklar yekpare levhalara oulmuş onikigenler geçmesi kompozisyonudur buson örnekte yalnızca sekizgenler tam oyulmuş diğer bölmeler derine inmeyen bitki motifleri halinde oyulmuştur. eşrefoğlu minber korkulukları, birgi ulu camii minberinde aynı kompozisyon ve teknik içinde tekrarlanır.

sade kafes tekniği çatma kafesin arasına süsleyici başka bir parça koymadan yapılan tekniktir arası dolgu kafes tekniği ahşap kirişlerinin içi arabeks dolgulu çokgenler ,yıldızlar girer böylece kafesler daha zengin bir görünüm kazanır

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …