Ahmet Kutsi Tecer Hayatı

Ahmet Kutsi Tecer Hayatı

4 Eylül 1901 de, Kudüste dünyaya gelen Tecer, 1929 da istanbul Darülfünunu Felsefe Bölümünü bitirdi. Bir süre edebiyat öğretmenliği yaptıktan ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi üyeliğinde bulunduktan sonra, 1942 – 1946 yılları arasında milletvekilliği yaptı

1949 – 1951 seneleri arasında öğrenci müfettişi olarak Fransada bulundu Edebiyata şiirle başlayan, Ömer Seyfettin ve Ali Canipin başlattığı, Yeni Lisan ve Milli Edebiyat akımı, Beş Hececilerden sonra, heceye yeni ses ve söyleyiş imkanları getiren Tecer, döneminde yazdığı aşk şiirleriyle gençlerin büyük beğenisini kazanan lirik bir şair olan, Faruk Nafiz Çamlıbelin yolundan yürüdü.

Orhan Veli neslinden önce, Türk şiirini sade, saf ve çıplak hele getirenlerin başında gelen Tecer, genellikle, halk şiirinin sekizli ve onbirli hece ölçüsüne ve milli nazım birimi olan dörtlüğe bağlı kaldı. Bazen şiirlerinde yeni ölçülere yer veren Tecer, halk şiirinde çokça görülen rediflere pek yer vermeyip nakaratlardan faydalanma yoluna gitmiştir

Kafiyelerin dizilişi üzerinde dikkatle durarak, düz ve çapraz kafiye yanında, yeni kafiye düzenlemeleri de yapan Tecer, yalnız halk edebiyatı sınırları içinde kalmayarak, Türk edebiyatını bir bütün olarak tanımaya çalışmıştır.

ilk şiiri, 1921 de, Dergah Dergisinde yayınlandıktan sonra şiirleri, Milli Mecmua, Varlık, Oluş, Yücel ve Ankara Halkevinin çıkardığı, kısa bir süre de kendisinin yönettiği Ülkü gibi dergilerde yayınlanmaya başladı.

1932 de Şiirler adlı kitabında topladığı şiirlerinden sonra yazdıkları yalnızca dergilerde kaldı Şiir bakımından en verimli olduğu dönem olan, 1933 – 1938 yılları arası Tecer, ilk şiirlerinde daha çok romantik aşıkları, ölüm, yalnızlık, hüzün gibi bireysel temaları işleydi, daha sonraları, halk kültürünün zengin kaynaklarıyla tanışmasıyla, biraz da dönemin havasına uygun olarak, ülke ve toplum sorunlarına yöneldi. Ağız Tadı, Başbaşa, Besbelli, Bir Toprak işçisine, Çıngırak, ılgaz Dağlarından, Keremin ilhamiyle, Kır Uykusu, Nerdesin, Orda Bir Köy Var Uzakta, Seni Seviyorum Demek isterdim, Tecerin şiirlerinden bazılarıdır.

Tecerin, 1940 da yazdığı, Köylü Temsilleri adlı bir de inceleme kitabı vardır Orta oyunu tekniklerini kullanarak yazdığı, ve Batıya özenenleri eleştirdiği, eski bir istanbul mahallesini, bütün havası, kişileri, töreleri ile tanıttığı Köşebaşı ve Köroğlu Destanından esinlenerek, maceraları ve insanlığı içtenliğiyle anlattığı, 1949 da yazdığı Koçyiğit Köroğlu adlı manzum piyesi, Türk Edebiyatının önemli örneklerindendir. 1947 de yazdığı Yazılan Bozulmaz, 1959 da yazdığı Bir Pazar Günü ve 1961 de, en son yazdığı ve yayımlanmayan Satılık Ev, Tecerin oyunlarıdır.

Cumhuriyet Dönemi şairlerinden olan Tecer, başta Sivas olmak üzere, çeşitli Anadolu şehirlerinde öğretmenlik yapmıştır. Folklor ve halk edebiyatı çalışmalarına büyük önem veren Tecer, şiirinin ve çalışmalarının kaynağını bulduğu Sivasta, bulunduğu 1930 – 1934 yılları arasında birçok etkinlikler düzenledi, dernekler kurdu, halkevleri ve halk odalarıyla halk bilimine önemli katkılarda bulundu. Bu dönemde, ilk kez, Halk Şairleri Derneğini kuran Tecer, 1933 yılında, aşık Veyseli, keşfederek, Türk Edebiyatına kazandırmıştır.

1950de Unesco Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Tecer, Türkiyeye döndükten sonra, emekli olduğu 1966 yılına kadar, istanbulda öğretmenlik yapamaya devam etti Tecer, 23 Temmuz 1967de, istanbulda vefat etti

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …