Ahmed Refik Altınay Hayatı

Ahmed Refik Altınay Hayatı

Türk tarihçisi ve yazar. 1880 de istanbulda doğdu. Babası Ürgüplü Ahmed Ağadır. Askeri Rüşdiye ve idadisini bitirdi. 1898 de Mekteb-i Harbiyeden mezun oldu. Askeri okullarda coğrafya ve Fransızca dersleri verdi. 1908 de Harp Okulu tarih öğretmenliğine getirildi. Tercüman-ı Hakikat ve Millet gazetelerinin başyazarlığını yaptı. Balkan Savaşı sırasında Erkan-ı Harbiyye-i Umumiye tarafından

sansür müfettişliğine getirildi. Savaş sonunda askerlik mesleğinden emekli oldu 1912. 1913 te bazı medreselerde tarih öğretmenliği yaptı. Birinci Dünya Savaşı sırasında yeniden orduya alındı. Bir süre sonra Sadrazam Mısırlı Said Halim Paşa ile araları açılınca arpa – saman memuriyeti ile Anadoluya tayin edildi. Savaştan sonra Darülfünunda Osmanlı tarihi dersleri verdi 1918. Türk Tarih Encümeni başkanlığına getirildi. 10 Ekim 1937 de ölen Ahmed Refik Altınay Büyükadaya defnedildi.

Ahmed Refikin Edebiyat Fakültesi Mecmuası, Türk Tarih Encümeni Mecmuası, Harp Mecmuası, Yeni Mecmua ve Hayat Dergisinde yayınladığı yazı ve belgeler Osmanlı tarihi için çok kıymetlidir. Eserlerinin en önemlileri şunlardır Anadoluda Türk Aşiretleri 966-1200, Büyük Tarihi Umumi, Köprülüler iki cild, Hicri On ikinci Asırda istanbul Hayatı, Türk Hizmetinde Kral Tököli imre 1683-1705, Türkiye Tarihi, Osmanlı Devrinde Türkiye Madenleri

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …