Ahmed Midhat Efendi Hayatı

Ahmed Midhat Efendi Hayatı? Ahmed Midhat Kimdir?

Ahmed Midhat Efendi Hayatı? Devrinin büyük gazetecisi. ikinci Abdülhamid Han zamanında yazdığı romanlar ve yazılarla ün kazanmıştır. Ahmed Mithat Efendi 1844 yılında istanbulun Tophane semtinde doğdu. Babasını 5-6 yaşlarındayken kaybetti. Çocukluğu ve gençliği sıkıntılar içinde geçti. Bir ara Mısır Çarşısında aktar çıraklığı da yapan Ahmed Midhat Efendi, Taşhanedeki Sıbyan Mektebinde ve bir müddet de Rüşdiyede okudu. Rüşdiyeyi Nişte tamamladı.

Ahmed Midhat Efendi Hayatı

Ağabeyi ile Tuna vilayetine gelen Ahmed Midhat Efendi Rusçukta Vilayet Tercüme Dairesine girdi. Bu görevindeyken kendi gayreti ile Fransızca öğrendi. Midhat Paşa tarafından vilayette çıkarılan Tuna Gazetesinin başyazarlığına getirildi. Bu gazetede kendini yetiştiren Ahmed Midhat Efendi, Irakta bulunduğu sırada da Zevra Gazetesini kurdu. Bu gazetede iki yıl çalıştı.

istanbula Döndükten Sonra

Ahmed Midhat Efendi Hayatı1Ceride-i Askeriyye Gazetesinin başyazarlığını yaptı. Bir yandan evinde kurduğu matbaasında bastığı Dağarcık adlı dergide yazılarını yayınlamaktaydı. Bu dergide çıkan bir yazısından dolayı Namık Kemal ve Ebüzziya Tevfik ile birlikte Rodosa gönderildi. 1876 yılında istanbula dönen Ahmed Midhat tekrar gazeteciliğe başladı.

Üss-i inkılab adlı eseri ile Sultan ikinci Abdülhamid Hanın takdirlerini kazandı ve Matbaa-i Amirenin ve Takvim-i Vekayi Gazetesinin müdürlüklerine getirildi. Ona en büyük ün sağlayan çalışması 1878 yılında yayınlamaya başladığı Tercüman-ı Hakikat Gazetesidir.

1888’de Stockholmde toplanan şarkiyatçılar kongresinde Türkiyeyi temsil etti. Bu görev dolayısıyla gittiği Avrupada üç ay kadar kalarak Avrupayı dolaştı. Görüp incelediklerini Avrupada bir Cevelan adındaki kitabında anlatmıştır.

Ahmed Midhat Efendi 1908 Yılında

istanbul Darülfünunu Tarih Muallimliğine tayin edildi. Burada bir süre pedagoji okuttu. Tekrar yazı yazmak istediyse de, zamanın değişmesine ayak uyduramadığından yazamadı. 28 Aralık 1912de nöbetçi olduğu okulda kalp sektesinden öldü.

Ahmed Midhat Efendinin yazıları belli bir alan içinde kalmamıştır. Nesir çeşitleri olan hikaye, roman, seyahat, hatıra ve tiyatro dallarında bir çok yazı yazmış ve eserler vermiştir. Ayrıca tarih, felsefe, din, biyoloji, coğrafya, astronomi, fizik, iktisat alanında da bir çok eser ve tercümeleri vardır. Edebiyatımıza iki yüze yakın eser kazandırmıştır.

ilk roman ve hikaye yazarlarımızdan olan Ahmed Midhat Efendi, bu iki tür arasında pek ayrılık gözetmemiştir. Aynı zamanda halk romancısı olarak da isim yapan Ahmed Midhat, ilkokul seviyesindeki bir çoğunluğa hitab etmiştir. Romanlarını, ilgi çekici, ders verici ve eğlendirici özellikte olmasına dikkat ederek yazmış, yer yer kendisini ortaya koyarak öğütler vermiştir. Romanlarında geçen olayları daha çok kendi zamanından seçmiştir. Bununla beraber tarihi ve gelenekle ilgili romanları da vardır.

Ahmed Midhat Efendi’nin Eserlerinden Bazıları

Parlamento Rezaletleri Bu eseriyle Genç Osmanlılara cephe almıştır., Hasan Mellah 1874, Hüseyin Fellah 1875, Pariste Bir Türk 1876, Üss-i inkılab 1877, Henüz On Yedi Yaşında 1880, Dürdane Hanım 1884, Gönüllü 1898, Jön Türk 1910.

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …