Ahmet Kabaklı Hayatı

Ahmet Kabaklı Hayatı? Ahmet Kabaklı Kimdir?

Ahmet Kabaklı Hayatı? Günümüz edebiyatçılarından. 1924 Mayısında Harputun Gülbağlarında doğmuştur. Kabaklı soyadı Harputlu atalarının lakabından gelir. Babası Ömer Efendiyi 1926 da, iki buçuk yaşında kaybetmiş ve binbir güçlük içinde okuyup kendini yetiştirmiştir.

Ahmet Kabaklı Hayatı

ilk, orta, lise tahsilini El-Azizde yaptıktan sonra 1944 te, istanbul Yüksek Öğretmen Okulu parasız yatılı imtihanını kazanarak, Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünü bitirdi. 1948 -1950 arasında akserliğini yaptı. 1951-56 arası Aydın Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1956 sonbaharında, bir yıllık eğitim stajı için Milli Eğitim Bakanlığınca Parise gönderildi. Dönüşünde Aydından istanbul Çapa Eğitim Enstitüsü edebiyat öğretmenliğine tayin edildi. 1958-69 arasında on bir yıl burada çalışan Ahmed Kabaklı, 1969 Mayısında istanbul Yüksek Öğretmen Okulunda görevlendirildi. Aydında Edebiyat öğretmeni iken Ankara Hukuk Fakültesine yazılan Kabaklı, 1959 da bu fakülteyi de bitirdi.

Ahmet Kabaklının İlk Yazısı

Ahmet kabaklının ilk yazısı 1947 de Son Saat Gazetesinde çıkan Yunus Emreye dair bir makaledir. Bu tarihten sonra Hareket, Bizim Türkiye, Hisar dergilerinde şiirler, polemik yazılar ve edebi makaleler yazmış bulunan Ahmed Kabaklı 1956da Tercüman Gazetesinin fıkra yarışmasını, Y. Kadri Karaosmanoğlu, Cihad Baban ve Kadircan Kaflının teşkil ettikleri jürinin kararıyla kazandı. Bu gazetede 1961den itibaren 20 sene kadar Gün ışığında başlıklı yazılarını yazmıştır. Halen Türkiye Gazetesinde aynı başlıkla yazılarına devam etmektedir 1992.

Kabaklı, ayrıca 1972 yılından beri Türk Edebiyat Cemiyeti adına Türk Edebiyatı dergisini yayınlamaktadır. Ahmed Kabaklının en büyük eseri Türk Edebiyatı üç cilt halinde yayınlanmıştır. Ayrıca Charles

Dickensten çevirdiği Pikvikin Maceraları 1962 adlı tercüme bir mizah ve ibret romanı, Ahmed Rasimden sadeleştirdiği Şehir Mektubları Cild-1, 1971, 1001 Temel Eser dizisinin 70 numaralı eseri olarak çıkan, Aziz Efendiden aktardığı Muhayyelat-ı Aziz Efendi 1973 adlı eserleri vardır. Diğer edebi eserleri Mehmed Akif, Yunus Emre ve Mevlana adlı monografilerdir.

iktisadi, sosyal eserleri ise Müslüman Türkiye, Mabed ve Millet, Kültür Emperyalizmi, Bürokrasi ve Biz, Bizim Alkibiades. En son eseri olan Temellerin Duruşmasında ise Cumhuriyet devri çeşitli yönlerden ele alınmıştır

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …