Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Ağırlık Nedir

Ağırlık Nedir

Ağırlık Nedir

Ağırlık Nedir? Ağırlık Ne Demektir? Ağırlık Ne Demek? Ağırlık Nedir Kısaca? Ağırlık Hakkında Bilgi?

ağırlık Nedir, Yerçekimi kuvveti, ekvatordan kutuplara doğru gittikçe artar. Yeryüzü seviyesinden yükseklere çıktıkça da yerçekimi kuvveti azalır. Bu sebepten dolayı da bir cismin ağırlığı sabit değildir. Gerçekte bu değişmeler çok azdır. Ekvatordaki ağırlığı 97,8 kg- kuvvet olan bir cisim, kutupta 98,3 kg-kuvvet yani 0,5 kg-kuvvet daha ağır gelir. istanbulda deniz kenarındaki ağırlığı 98 kg-kuvvet olan bir cisim, yerden 32 km yükseklikte 97 kg-kuvvet gelir.

Ağırlık bir kuvvet olup kg kuvvet, gr-kuvvet, dyn ve newton birimleri ile ifade edilir. 1 kg kuvvet, = 1000 gr-kuvvet=9,81 newtondur. 1 gr-kuvvet= 981 dyndir. ağırlık, kuvvet ölçen aletlerle, yani dinamometrelerle ölçülür.

Ağırlık ve kütle, farklı iki kavramdır ve farklı birimlerle ölçülürler. kütle ile ağırlık kavramları arasında bir bağıntı mevcuttur. Ağırlık P, kütle m, yerçekimi ivmesi g ile gösterilirse, bu bağıntı P=mg şeklinde ifade edilir.

Bir cismin ağırlık merkezi Bir cismin en küçük parçalarına etki eden yerçekimi kuvvetlerinin bileşkesi, o cismin ağırlığını verdiği gibi, bu bileşkenin tatbik noktası da, cismin ağırlık merkezini verir.

Homogen olmak şartıyla bazı geometrik şekillerin ağırlık merkezleri şöyledir Dikdörtgen, kare, paralelkenar ve eşkenar dörtgende köşegenlerin kesiştiği nokta daire ve kürede, merkez Silindirde, eksenin ortası Üçgende, kenar ortayların kesiştiği nokta.

Ağırlık merkezinin tayinini ilk defa ele alan, müslüman astronomi alimlerinin büyüklerinden Ebu Sehl Kuhidir 1014 senesinde vefat etmiştir. basınç ve ağırlık merkezlerinin hesaplanmasında geometrik metodları kullandı. Ebu Sehlin bu konudaki çalışmaları, ondan asırlar sonra 19. yüzyılda A.F. Mabius tarafından ele alınmıştır.

Günümüzde özellikle Batı bilim dünyasında ve onların tesiri altında kalan Doğulularda yaygın olan kanaate göre ünlü yerçekim kanunu, ingiliz bilim adamı Newton tarafından keşfedilmiştir. Halbuki, bu mevzuda ilk defa fikir ortaya atıp, incelemelerde bulunan islam alimi Birunidir 973-1049. Bu hususu bilim tarihçisi Karl Boyer de, History of Mathematics adlı eserinde açıkça itiraf etmektedir.

Yine islam alimlerinden Hazini 1118-1155, Biruninin yerçekimi konusundaki araştırmalarını geliştirerek, çekim kuvvetinin dünyanın merkezine olan uzaklıkla değiştiğini buldu. Böylece bir cismin, dünyanın merkezine olan uzaklığı değiştiğinde ağırlığının da değişeceğini ifade etti. Hatta Mizan-ül Hikme isimli eserinde, düşmekte olan cismin hızı, aldığı yol ve geçen zaman arasındaki münasebet üzerinde de geniş inceleme ve araştırmalarda bulundu. Bütün bunlar, islam alimlerinin, asırlar önce, değerli birer ilim hazinesi olan pek çok eser ortaya koyduklarını göstermektedir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …