Adli Sicil Nedir

Adli Sicil Nedir

Bir kimsenin mahkumiyeti olup olmadığının anlaşılması için konulmuş bir kayıt usulü Bu usule göre, her adliye mahkemesinde aleyhinde ceza davası açılanlar hakkında zabıt katibi bir fiş tutar bu fişe tahkikatın soruşturmanın veya mahkemenin neticesi yazılır Şahıs mahkum olursa, bu fişin bir sureti o şahsın doğduğu yerin mahkemesine gönderilir Bir kimsenin mahkumiyeti olup olmadığı Adalet Bakanlığı Adli Sicil Müdürlüğünden öğrenilebilir Adli sicil, ceza ve haciz, iflas gibi hukuk muamelelerinde de tutulur
Bir suçtan dolayı hüküm giymiş bir kimsenin adli sicil fişi, belli bir müddetin geçmesiyle adli sicilden çıkarılabilir Bu durumda mahkumun hiçbir mahkumiyeti yok kabul edilir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …