Açıkhava Tiyatrosu Nedir

Açıkhava Tiyatrosu Nedir

açıkhava tiyatrosu açık havada oyunların oynandığı tiyatro yerleri geniş anlamda, açıkhava tiyatrosu, oyun yeri ile izleyici yerinin yerleşik bir tiyatro yapısı içinde bütünleşmediği doğal alanlar ile açık alanlarda gerçekleştirilen, doğanın dramaturjik bir etken olarak yer aldığı tiyatrodur. bu anlamda, açıkhava tiyatrosu, açıkdoğa tiyatrosudur

açıkhava tiyatrosunun ilk örnekleri ilkçağlarda tapınak avluları örneğin, eski mısır, hindistan, çin, japonya ile açık pazar yerleridir eski yunan. belli bir yapı dışında, açık alanlarda gerçekleştiriliyor olması bakımından, köy seyirlik oyunları, kırsal tiyatro, pazar alanlarında gerçekleştirilen ortaçağ dinsel tiyatrosu, üstü açık yapılı shakespeare sahnesi elisabeth tiyatro yapısı, altın çağ ispanyol avlu tiyatroları corral, açıkhava tiyatrosu kapsamına girer. günümüzde, kapalı tiyatro yapıları dışında gerçekleştirilen törensi tiyatro etkinlikleri örneğin, living theatre, p. brook, e. barba, vb. , sokak tiyatrosu a. boal, açıkhava tiyatrosunun başlıca örnekleridir.

dar anlamda, açıkhava tiyatrosu, kendine özgü mimari özellikler taşıyan açık tiyatro yapısıdır. ilk kez, ilkçağda yunanistanda görülen antik yunan açıkhava tiyatrosunun, etkisinde, antik romada ve helenizm döneminde amfitiyatrolar gelişme göstermiştir

bu anlamda, açıkhava tiyatrosuna propaganda amaçlı törensi tiyatro etkinliklerinin ortamı olarak nazi dönemi almanyasında rastlanır. günümüzde ise, açıkhava tiyatroları daha çok yaz tiyatro etkinlikleri için kullanılmaktadır. açıkhava tiyatrosu, her iki anlamıyla, hangi çağda olursa olsun, geniş izleyici kitlesi ile tiyatro eylemi arasında etkin bir bağ kurması, toplumsal işlevsel bir özellik taşıması öte yandan, geniş bir görüş açısı sağlaması ve yüksek yankı düzeni olanaklarıyla donatılmış olmasıyla önem taşır

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …