Abdullah Bin Abdülmuttalib

Abdullah Bin Abdülmuttalib

Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın babası. Babası Abdülmuttalib Şeybedir. Annesi Fatıma binti Amrdır. Babasının onuncu oğludur. Yaklaşık olarak 553 veya 546 yılında doğdu Peygamber efendimizin doğumundan yedi ay önce vefat etti Babası Abdülmuttalib o devirde Mekke hakimiydi. Zemzem kuyusunu yeniden ortaya çıkarıp, tamiri

esnasında, on erkek çocuğa sahib olduğunda birini kurban etmeyi adamıştı. Arzusu gerçekleştikten sonra, gördüğü bir rüya üzerine adağını hatırladı. Kurban edilecek oğlunu belirlemek maksadıyla

oğulları arasında kura çekti. Kura Abdullaha çıktı. Abdülmuttalib, Medineli bir Arraf kahin tarafından teklif edildiği üzere, o günkü örfe göre diyet olarak kabul edilen on deve getirtti. Abdullah ile develer

arasında kura çekti. Kura Abdullaha çıkınca, deve sayısını on adet arttırdı. Develerin sayısı yüze ulaşınca, kura develere çıktı. Bunun üzerine yüz deveyi kurban ederek çok sevdiği oğlu Abdullahı

kurtardı. Peygamber efendimiz hazret-i ismaili ve babası Abdullahı kastederek Ben iki kurbanlığın oğluyum. buyurmuştur Abdullah bin Abdülmuttalib akranları arasında çok sevilen ve yakışıklı bir gençti. Onun alnında bir nur

parlardı. Bu nur, Muhammedin aleyhisselam nuruydu. Hazret-i Ademden beri bütün dedelerinden ve babalarından intikal ederek gelen bu nur en son Abdullaha erişmişti.

O nura sahib olabilmek için zamanın nice zengin ve namuslu kızları ona evlenme teklif etmişlerdi. Bu maksatla uzak memleketlerden gelenler bile vardı. Bu nur, Zühre oğullarının efendisi Vehbin kızı

Amineye nasib oldu. Abdullah bin Abdülmuttalib, evliliğinden kısa bir müddet sonra ticaret maksadıyla yaptığı Şam seyahati dönüşünde Medinede babasının dayıları olan Adi bin Neccar oğulları yanında bir

ay hasta yattıktan sonra Peygamber efendimizin doğumundan yedi ay kadar önce vefat etti. Orada defnedildi. Mescid-i Nebinin Bab-üs-Sıddik kapısı hizasından, 500 metre kadar uzaklıkta bulunan

kabir, mescidin 1976 da genişletilmesi sırasında yıkılmıştır. Abdullahın doğum tarihi ve vefat ettiği zaman kaç yaşında olduğuna dair çeşitli rivayetler vardır.

Hazret-i Abdullah ve Amine, ibrahim aleyhisselamın dinine göre ibadet ederlerdi. islam alimlerinin ekserisinin bildirdiğine göre Allahü teala Peygamberimize lütuf ve ihsan olarak veda haccında anne ve babasını diriltti. Zaten mümin olan anne ve babası, Peygamberimize iman ederek Ona ümmet oldular

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …