Abdaliye Devleti

Abdaliye Devleti

Afganistanda Abdali kabilesinin kurduğu devlet. Aslen bir Türk boyu olan Abdaliler, Gazneliler zamanında Müslüman oldular. Uzun süre dağlarda yaşayan bu Türk boyu, Babürlüler Devleti ile Safevi Devletinin arasının bozuk olduğu bir sırada, Tarnak ve Argandab vadilerine indiler. Bölgenin durumu itibariyle iki büyük devlet arasında yaşamalarına rağmen, kendi başlarına hareket ediyorlardı

Bir süre sonra Herat eyaletinin yönetimini ele geçiren Abdaliler, üzerlerine gelen Safi Kuli Han komutasındaki iran ordusunu hezimete uğrattılar ve Nadir Şah devrine kadar bölgenin hakimi oldular.

Nadir Şah, Safevi Devletini yıktıktan sonra, zamanın karışıklıklarından faydalanarak, Meşhedi ele geçiren Abdalileri yenilgiye uğrattı. Nadir Şah, Abdalilerin askeri gücünden faydalanmak ve Gılzaler

kabilesini kontrol altında tutmak için, onları Kandehar bölgesine yerleştirdi Abdalilerin reisi Ahmed Han, Nadir Şahın vefatından sonra Kandeharı ele geçirerek hükümdarlığını

ilan etti 1747. Hindistan üzerine yürüyerek birçok şehri ele geçirdi ve Delhiye kadar ilerledi 1757 Ahmed Şahın 1773 yılında ölümünden sonra yerine geçen oğlu Timur Şah, hükumetin merkezini

Kandehardan Kabile nakletti. 1800 den 1842 ye kadar karışıklık ve kardeş kavgalarının devam ettiği Abdaliye Devleti bu tarihte yeni Afgan Devleti emiri Dost Muhammed Han tarafından ortadan kaldırıldı.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …