Halit Ziya Uşaklıgil Hayatı

Halit Ziya Uşaklıgil Hayatı

Halit Ziya Uşaklıgil id 1866-ö 23 Mayıs 1945i izmirde halı ticareti ile tanınmış Uşak kökenli Uşşakizadeler ailesinden olan Hacı Halil Efendinin oğludur. Servet-i Fünun ve Cumhuriyet Dönemi yazarlarındandır. istanbulda doğmuştur ilk öğrenimini istanbul Fatih Rüşdiyesinde tamamlayan Halit Ziya, daha sonra ailesel nedenlerle orta öğrenimini izmir Rüşdiyesinde tamamladı 1878 Halit Ziya, ideali olan hariciyecilik mesleğine giremeyince rüşdiye öğretmeni oldu. Daha sonra bir süre Osmanlı Bankasında çalıştı

20 yaşında gazetelerde yazıları çıkmış, daha sonra da roman denemelerine başlamıştır. 1893 te 27 yaşındayken istanbula gelip Servet-i Fünuna katılarak edebiyat çalışmalarını arttıran Halit Ziya, Meşrutiyetten sonra bir süre Darülfünun Edebiyat Fakültesinde görev aldı. Cumhuriyetin ilanından sonra Son Posta gazetesinde yazılar yazmıştır.

Halit Ziya Uşaklıgil, Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk romanları yazan sanatçı olarak kabul edilir. Servet-i Fünun döneminde roman ve hikaye türünün en önemli ismidir. Eserlerinde realizm akmının etkisi görülür.

En ünlü öykülerinden biri olan Kar Yağarken öyküsünde anlatığı realizm bunun bir örneğidir Dili süslü, sanatlı ve ağırdır. Dili başarıyla kullanır. Alışılmıştan farklı bir cümle düzeni vardır. Romanlarında aydın kişileri anlatır.

Mai ve Siyah romanındaki Ahmet Cemil karakteri Servet-i Fünun sanatçısını temsil eder. Ruh tahlillerine önem verir. Kahramanları yaşadıkları çevreye uygun olarak anlatır. Romanlarında yalnız istanbulu anlatan sanatçı, hikayelerinde Anadolu ve köy hayatına, kasabalardaki yaşayışa yer vererek istanbul dışına çıkmıştır.

Uşakta bir okula ismi verilmiştir Atatürkün eşi Latife Uşşakinin amcasıdır Mezarı istanbul bakırköyde bulunmaktadır

Ayrıca kontrol et

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kiralık Konak Kitabın Özeti

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kiralık Konak Kitabın Özeti kitabın konusu kitapta nesiller arasındaki çatışma yansıtılmıştır nesiller …